• Σχόλιο του χρήστη 'An' | 10 Ιουλίου 2017, 09:25

    Θα πρέπει να διασαφηνιστεί η "προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους", καθώς αυτός ο περιορισμός δίνει εύκολες δικαιολογίες για όσους αρνούνται να παράσχουν τις "εύλογες προσαρμογές". Ομιλώ εκ πείρας.