• Σχόλιο του χρήστη 'An' | 10 Ιουλίου 2017, 10:42

    Καθώς για πολλά ΑμεΑ η ηλεκτρονική επικοινωνία και το διαδίκτυο αποτελούν τα κύρια (ή τα μοναδικά) μέσα για την επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο, το κράτος οφείλει να θεσπίσει διάταξη που θα υποχρεώνει τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς να παρέχουν έκπτωση στη χρήση τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικού δικτύου. Η υπάρχουσα διάταξη είναι αναχρονιστική, καθώς προβλέπει (αλλά δεν υποχρεώνει)την έκπτωση σε τηλεφωνικές μονάδες ΜΟΝΟ σταθερού τηλεφώνου, και όχι κινητού (και μόνο για τον ΟΤΕ - οι υπόλοιπες εταιρείες τηλεφωνίας δεν εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη), ενώ για τη σύνδεση στο διαδίκτυο προβλέπει έκπτωση ΜΟΝΟ για dial-up συνδέσεις, πράγμα εξωπραγματικό για την εποχή μας.