• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ "Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ"' | 18 Ιουλίου 2017, 13:22

    Οι πολύ βαριές αναπηρίες αδικούνται με το υπάρχον καθεστώς, καθώς υπάρχουν πάμπολλες περιπτώσεις πολυανάπηρων ατόμων που χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου, για τα οποία είναι απαραίτητη η παρουσία πλέον του ενός βοηθού το οποίο καλύπτει η νομοθεσία (σε πολλές περιπτώσεις 2 ή και 3 ατόμων ως προσωπικού βοηθού.