• Σχόλιο του χρήστη 'Katerina Passissi' | 16 Απριλίου 2019, 16:35

    Ο πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα δεν έχει επισήμως καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ανέρχεται στο 16%. Εξ αυτών η συντριπτική πλειονότητα ΔΕΝ είναι γνώστες της νοηματικής γλώσσας. Για αυτούς είναι πρωτίστως απαραίτητος ο γραπτός λόγος. Τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης με τους κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες συνοπτικά: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση υπαλλήλων. Διευκόλυνση χειλεανάγνωσης. Ύπαρξη γραπτών οδηγιών. Ακουστικά μηνύματα με μεταγραφή σε κείμενο. Υποτιτλισμένα βίντεο. Εξοπλισμός των κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών με τεχνικά βοηθήματα ενίσχυσης του ακουστικού σήματος. Διεύρυνση και βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.