5) Αναφερθείτε σε οτιδήποτε άλλο θεωρείτε χρήσιμο για τη βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης με τα Άτομα με Αναπηρία.

5) Αναφερθείτε σε οτιδήποτε άλλο θεωρείτε χρήσιμο για τη βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης με τα Άτομα με Αναπηρία.

 • Κάθε καινοτόμος προσπάθεια για να στεφθεί με επιτυχία πρέπει να συνοδεύεται με την ανάπτυξη αντίστοιχης κουλτούρας στα στελέχη που θα κληθούν να την υποστηρίξουν. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η ενημέρωση/κατάρτιση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και τις ανάγκες επικοινωνίας/εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ώστε σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. να αναπτύξουν κύκλους εκπαίδευσης των στελεχών όλης της χώρας είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεκπαίδευση. Η προαναφερθείσα πρότασή μας συνάδει με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4591/2019, στην οποία προβλέπεται ότι: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.[…]». Σε κεντρικό επίπεδο, θα πρέπει να συσταθεί υπηρεσία και ηλεκτρονικά συστήματα που θα παρέχουν στους φορείς του δημοσίου υπηρεσίες παραγωγής /επικύρωσης προσβάσιμων εγγράφων και παραγωγής ειδικών εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών. Ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να ανατεθεί και στην Ε.Σ.Α.μεΑ. Επιπρόσθετα, σημαντική κρίνεται η ανάπτυξη της ικανότητας και η «προσβασιμοποίηση» των ΚΕΠ αλλά και του eΚΕΠ (http://www.kep.gov.gr), ώστε να υποστηρίζουν όλες τις παραπάνω προβλέψεις, ειδικά για περιπτώσεις φορέων που αδυνατούν να προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες.

 • 22 Απριλίου 2019, 05:03 | Νεκτάριος

  Παρακαλώ να μεριμνήσετε να εκδοθεί κάρτα αναπηρίας έτσι ώστε να μπορούμε να την επιδεικνύουμε σε δημόσιες υπηρεσίες όταν μεταβαίνουμε για να μας παρέχεται προτεραιότητα στην αναμονή καθώς και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση….Μέχρι σήμερα αναγκαζόμαστε να επιδεικνύουμε το χαρτί τις αναπηρίας το οποίο αναγράφει επάνω ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δεν είναι εφικτό να συνεχιστεί.

 • 21 Απριλίου 2019, 21:26 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  1. Επιτέλους να εκδοθεί η περιβόητη κάρτα αναπηρίας! Έχει θεσπιστεί εδώ και είκοσι δύο (22) χρόνια με τον ν. 2430/1996 ενώ δεν έχει εφαρμοστεί παρά μόνο πιλοτικά στη Λάρισα.
  Επίσης, εφαρμογή του GDPR! Είναι αδιανόητο να μην εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) μόνο στα ΑμεΑ αφού αναγκάζονται να επιδεικνύουν τα ευαίσθητα δεδομένα της υγείας τους σ’ οποιονδήποτε υπάλληλο προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα σε μια ουρά αναμονής.

  2. Αυστηρή εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, επίσης των κανονισμών περί υγιεινής και ασφάλειας για την εργασία , καθώς και αυστηρή εφαρμογή των άρθρων 61, 63, 64, του Ν.4488/2017 καθώς παρεμποδίζονται πολύ σοβαρά τα ΑμεΑ και τα άτομα με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις να κάνουν χρήση των χώρων κάθε φορά που εξαναγκάζονται σε παθητικό κάπνισμα μέσα στα δημόσια κτίρια, στους χώρους εργασίας κτλ. Στην έννοια της προσβασιμότητας και της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνική, επαγγελματική, οικονομική ζωή κτλ. περιλαμβάνεται και η αφαίρεση όλων αυτών των εμποδίων που τα εμποδίζουν να συμμετέχουν σε ίση βάση με τους άλλους (χωρίς δηλαδή την ανάγκη να φοράνε μάσκες όταν εισέρχονται σε δημόσιο κτίριο όπου το περιβάλλον είναι τοξικό λόγω του καπνού από τα τσιγάρα).

  3. Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ν.3979/2011, της Κύρωσης της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, (Ν.4074/2012) και του Ν.4488/2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, έτσι ώστε τα Άτομα με Αναπηρίες να μπορούν να επικοινωνούν και να ασκούν τα δικαιώματά τους ηλεκτρονικά με οποιαδήποτε υπηρεσία. Π.χ. Είναι αδιανόητο να μην γνωρίζουμε τα email των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, της Α.Α.Δ.Ε., των Κέντρων Κοινότητας, πρακτικές που παραπέμπουν σε έλλειψη διαφάνειας, σκοταδισμό ή και μισαναπηρισμό (με την επιστημονική του έννοια). Επίσης, είναι αδιανόητο να μην προβλέπεται ένα email από την Α.Α.Δ.Ε. που να μπορούμε να στέλνουμε την απόφαση αναπηρίας μας χωρίς την ανάγκη να την προσκομίζουμε στην εφορία προκειμένου να εκκαθαριστεί η φορολογική μας δήλωση.

  Ανδρέας Μπαρδάκης,
  Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».

 • 20 Απριλίου 2019, 18:18 | Ροδή Ιωαννίδου

  Οι κωφοί και βαρήκοοι στην πλειοψηφία τους επικοινωνούν άψογα με το γραπτό λόγο. Ως εκ τούτου ειδικά οι νέοι γνώστες χειρισμού υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων μπορούν και έχουν πρόσβαση αν υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα κι από την οργάνωση των οργανισμών. Σε περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει ούτε χρήση e-mail πχ εισαγγελία και πρωτοδικείο καλό θα ήταν αφενός να εκσυγχρονιστούν με τη χρήση e-mail .Επίσης το σύστημα με φωτεινούς ηλεκτρονικούς πίνακες προτεραιότητας αντί του να φωνάζουν ονόματα είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει παντού. Σε περιπτώσεις χώρων ανακοινώσεων πχ αερολιμένες , σταθμοί μετρό , νοσοκομεία , δικαστήρια καλό θα ήταν να υπάρξει εξοπλισμός βρόγχων Telecoil , που επιτρέπουν στους χρήστες ακουστικών βοηθημάτων και κοχλιακών εμφυτευμάτων να ακούν τις ανακοινώσεις καθαρά χωρίς τους περιβαλλοντικούς θορύβους. Είναι σύστημα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες , ακόμη και στα ταξί ή τα γήπεδα . Επίσης η ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για το πως πρέπει να απευθύνονται σε κωφούς και βαρήκοους , με υπομονή , ευγένεια και γραπτά . Η νομοθεσία για τη διαδικασία εξέτασης στην οδήγηση αλλά και μαθημάτων λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους χρήστες κοχλιακών και ακουστικών ή όσους δεν ακούν και ΔΕΝ γνωρίζουν τη νοηματική . Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μας.Μέσα στα πλαίσια προσβασιμότητας και πρόβλεψης για τα ΑμεΑ θα πρέπει να καταργηθεί και η υποχρέωση δήλωσης τηλεφώνου επικοινωνίας για την δημιουργία ενός συλλόγου κωφών ή κατάθεσης μιας αίτησης και να αντικατασταθεί με e-mail ως επιλογή . Επίσης οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως τα υποργεία να υποχρεώνονται να απαντούν σε e-mail ατόμων με πρόβλημα ακοής αλλά και γενικότερα ΑμεΑ σε βραχύ χρονικό διάστημα , ιδίως όταν πρόκειται για συλλογικότητες , σωματεία και κινήσεις πολιτών που δεν εκπροσωπούνται από δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία

 • 20 Απριλίου 2019, 09:28 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  «Easy to read'»-«Κείμενο για Όλους»;;;; είναι «ένα εργαλείο που ακολουθεί τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και μπορεί να συμβάλλει στον εγγραμματισμό όλων εκείνων των ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μέθοδο μεταγραφής κειμένου που όχι μόνο διευκολύνει την ανάγνωση αλλά κυρίως την κατανόηση. Δεν πρόκειται απλώς για αποκωδικοποίηση λέξεων αλλά για μέθοδο που επιτρέπει στο χρήστη να αποκτήσει γνώση και πάνω απ’ όλα να έχει μια εμπειρία που κινητοποιεί το νου . Μέσω της μεθόδου αυτής δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κωλύματα στην πρόσβασή τους στο γραπτό λόγο, εξαιτίας των προβλημάτων -νοητικής υστέρησης, αυτισμού, αφασίας, κώφωσης ή δυσλεξίας-, να διαβάζουν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αναπτύσσονται, να έρχονται σε επαφή με μνημεία του λόγου, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δε θα τους ήταν προσιτά, να αισθάνονται κύριοι της ζωής τους».

 • 19 Απριλίου 2019, 13:06 | Μπαχτσεβανη Αικατερίνη

  • Βασική προϋπόθεση για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες μέσα από ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης (υποχρεωτικά) ανάλογα με την αναπηρία. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές του δημοσίου για φορητές συσκευές (Smartphone, Tablet, Laptop) πρέπει καταρχήν να πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας από τα άτομα με αναπηρίες και να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) αντιληπτικότητα, β) χρηστικότητα, γ) κατανοησιμότητα, δ) στιβαρότητα, ε) απλότητα στη χρήση, ώστε να ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών τις οποίες χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ.
  • Οι πλατφόρμες υποβολής αιτημάτων πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνο, ώστε να είναι δυνατή και η χρήση τους από φορητές συσκευές.
  • Επίσης, πρέπει να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλογής γλώσσας ή έστω και μετάφραση π.χ. μέσα από αναδυόμενα παράθυρα
  • Η τυποποίηση των εγγράφων και διαδικασιών για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, θα διευκόλυνε τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων και έκδοσης αποφάσεων
  • Η δυνατότητα χρήσης λογογράφου όχι μόνο σε φορητές συσκευές από τους ίδιους τους χρήστες αλλά και κατά την φυσική τους παρουσία για την υποβολή αιτημάτων στις υπηρεσίες, τουτέστιν οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο και αντίστοιχο λογισμικό.
  • Virtual υπηρεσίες σχετικές με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων και εικονική περιήγηση στα κτήρια, τις υποδομές (π.χ σημεία πρόσβασης κτηρίου, αναπηρικές ράμπες, ασανσέρ, κλπ.) ή έστω τα άτομα με αναπηρίες να βρίσκουν εύκολα πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντός τους, πριν επισκεφθούν την υπηρεσία.
  • Helpdesk όλο το εικοσιτετράωρο για πληροφορίες και οδηγίες.
  • E-mail alerts, εφόσον τα ΑμεΑ επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση για την πορεία των αιτημάτων τους
  • Στους ιστοτόπους των υπηρεσιών οι οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων πρέπει να υποβοηθούνται από την χρήση εικόνων και video, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και να μην χρειάζονται συνοδεία ετέρου προσώπου.
  • Η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι ο πιο άμεσος και οικονομικός τρόπος επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Απαιτείται η θέσπιση του εθνικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

 • 17 Απριλίου 2019, 15:59 | Ερμής Κασάπης

  Εγκατάσταση telecoil προς διευκόλυνση όσων χρησιμοποιούν ακουστικό βαρηκοΐας και κοχλιακό εμφύτευμα. Δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο και αντιστρόφως (STT & TTS)

 • 17 Απριλίου 2019, 13:03 | Αθηνά Κυριακού Σαρακενίδου

  Στην είσοδο των δημοσίων υπηρεσιών, να υπάρχει διάγραμμα (χάρτης) με όλα τα τμήματα του κτιρίου, ώστε να κατατοπίζονται τα άτομα με πρόβλημα ακοής, και τα άτομα με κινητικά προβλήματα, για να μην κάνουν άσκοπες διαδρομές ψάχνοντας. Επίσης έξω από κάθε πόρτα να γράφεται τι χρειάζεται για την συγκεκριμένη συναλλαγή, π.χ. φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό γεννήσεως, κλπ.
  Ολες οι υπηρεσίες του δημοσίου, να επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να μην χρειάζεται οι πολίτες να πηγαίνουν από κτίριο σε κτίριο, και από πόλη σε πολη. π.χ. Το ιατρικό ιστορικό, να μπορούν να το δουνε σε όλα τα νοσοκομεία συγχρόνως.

 • 16 Απριλίου 2019, 16:35 | Katerina Passissi

  Ο πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα δεν έχει επισήμως καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ανέρχεται στο 16%. Εξ αυτών η συντριπτική πλειονότητα ΔΕΝ είναι γνώστες της νοηματικής γλώσσας. Για αυτούς είναι πρωτίστως απαραίτητος ο γραπτός λόγος.

  Τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης με τους κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες συνοπτικά:

  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση υπαλλήλων.
  Διευκόλυνση χειλεανάγνωσης.
  Ύπαρξη γραπτών οδηγιών.
  Ακουστικά μηνύματα με μεταγραφή σε κείμενο.
  Υποτιτλισμένα βίντεο.
  Εξοπλισμός των κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών με τεχνικά βοηθήματα ενίσχυσης του ακουστικού σήματος.
  Διεύρυνση και βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • 16 Απριλίου 2019, 16:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  .Οι κωφοί και βαρήκοοι στην πλειοψηφία τους επικοινωνούν άψογα με το γραπτό λόγο. Ως εκ τούτου ειδικά οι νέοι γνώστες χειρισμού υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων μπορούν και έχουν πρόσβαση αν υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα κι από την οργάνωση των οργανισμών. Σε περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει ούτε χρήση e-mail πχ εισαγγελία και πρωτοδικείο καλό θα ήταν αφενός να εκσυγχρονιστούν με τη χρήση e-mail .Επίσης το σύστημα με φωτεινούς ηλεκτρονικούς πίνακες προτεραιότητας αντί του να φωνάζουν ονόματα είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει παντού. Σε περιπτώσεις χώρων ανακοινώσεων πχ αερολιμένες , σταθμοί μετρό , νοσοκομεία , δικαστήρια καλό θα ήταν να υπάρξει εξοπλισμός βρόγχων Telecoil , που επιτρέπουν στους χρήστες ακουστικών βοηθημάτων και κοχλιακών εμφυτευμάτων να ακούν τις ανακοινώσεις καθαρά χωρίς τους περιβαλλοντικούς θορύβους. Είναι σύστημα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες , ακόμη και στα ταξί ή τα γήπεδα . Επίσης η ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για το πως πρέπει να απευθύνονται σε κωφούς και βαρήκοους , με υπομονή , ευγένεια και γραπτά . Η νομοθεσία για τη διαδικασία εξέτασης στην οδήγηση αλλά και μαθημάτων λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους χρήστες κοχλιακών και ακουστικών ή όσους δεν ακούν και ΔΕΝ γνωρίζουν τη νοηματική . Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μας.Μέσα στα πλαίσια προσβασιμότητας και πρόβλεψης για τα ΑμεΑ θα πρέπει να καταργηθεί και η υποχρέωση δήλωσης τηλεφώνου επικοινωνίας για την δημιουργία ενός συλλόγου κωφών ή κατάθεσης μιας αίτησης και να αντικατασταθεί με e-mail ως επιλογή . Επίσης οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως τα υποργεία να υποχρεώνονται να απαντούν σε e-mail ατόμων με πρόβλημα ακοής αλλά και γενικότερα ΑμεΑ σε βραχύ χρονικό διάστημα , ιδίως όταν πρόκειται για συλλογικότητες , σωματεία και κινήσεις πολιτών που δεν εκπροσωπούνται από δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία

 • 16 Απριλίου 2019, 12:09 | Σωκρατης Αντωνιου

  Η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να ασκείτε ηλεκτρονικά στο σύνολο της και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες εκάστοτε συνανθρώπου μας με αναπηρία.Για τους κωφούς και βαρήκοους που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την νοηματική γλώσσα πολύ χρήσιμο θα ήταν το speech to text σε όλες τις δημόσιες συζητήσεις και όχι μόνο.

 • 15 Απριλίου 2019, 22:07 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Οι κωφοί και βαρήκοοι στην πλειοψηφία τους επικοινωνούν άψογα με το γραπτό λόγο. Ως εκ τούτου ειδικά οι νέοι γνώστες χειρισμού υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων μπορούν και έχουν πρόσβαση αν υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα κι από την οργάνωση των οργανισμών. Σε περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει ούτε χρήση e-mail πχ εισαγγελία και πρωτοδικείο καλό θα ήταν αφενός να εκσυγχρονιστούν με τη χρήση e-mail .Επίσης το σύστημα με φωτεινούς ηλεκτρονικούς πίνακες προτεραιότητας αντί του να φωνάζουν ονόματα είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει παντού. Σε περιπτώσεις χώρων ανακοινώσεων πχ αερολιμένες , σταθμοί μετρό , νοσοκομεία , δικαστήρια καλό θα ήταν να υπάρξει εξοπλισμός βρόγχων Telecoil , που επιτρέπουν στους χρήστες ακουστικών βοηθημάτων και κοχλιακών εμφυτευμάτων να ακούν τις ανακοινώσεις καθαρά χωρίς τους περιβαλλοντικούς θορύβους. Είναι σύστημα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες , ακόμη και στα ταξί ή τα γήπεδα . Επίσης η ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για το πως πρέπει να απευθύνονται σε κωφούς και βαρήκοους , με υπομονή , ευγένεια και γραπτά . Η νομοθεσία για τη διαδικασία εξέτασης στην οδήγηση αλλά και μαθημάτων λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους χρήστες κοχλιακών και ακουστικών ή όσους δεν ακούν και ΔΕΝ γνωρίζουν τη νοηματική . Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μας.Μέσα στα πλαίσια προσβασιμότητας και πρόβλεψης για τα ΑμεΑ θα πρέπει να καταργηθεί και η υποχρέωση δήλωσης τηλεφώνου επικοινωνίας για την δημιουργία ενός συλλόγου κωφών ή κατάθεσης μιας αίτησης και να αντικατασταθεί με e-mail ως επιλογή . Επίσης οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως τα υποργεία να υποχρεώνονται να απαντούν σε e-mail ατόμων με πρόβλημα ακοής αλλά και γενικότερα ΑμεΑ σε βραχύ χρονικό διάστημα , ιδίως όταν πρόκειται για συλλογικότητες , σωματεία και κινήσεις πολιτών που δεν εκπροσωπούνται από δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία .Γκαμπλιά Πολυξένη πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελλήνική ΑΚΟΥΜΠΩ .