• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Κυριακού Σαρακενίδου' | 17 Απριλίου 2019, 13:03

    Στην είσοδο των δημοσίων υπηρεσιών, να υπάρχει διάγραμμα (χάρτης) με όλα τα τμήματα του κτιρίου, ώστε να κατατοπίζονται τα άτομα με πρόβλημα ακοής, και τα άτομα με κινητικά προβλήματα, για να μην κάνουν άσκοπες διαδρομές ψάχνοντας. Επίσης έξω από κάθε πόρτα να γράφεται τι χρειάζεται για την συγκεκριμένη συναλλαγή, π.χ. φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό γεννήσεως, κλπ. Ολες οι υπηρεσίες του δημοσίου, να επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να μην χρειάζεται οι πολίτες να πηγαίνουν από κτίριο σε κτίριο, και από πόλη σε πολη. π.χ. Το ιατρικό ιστορικό, να μπορούν να το δουνε σε όλα τα νοσοκομεία συγχρόνως.