• Σχόλιο του χρήστη 'Μπαχτσεβανη Αικατερίνη' | 19 Απριλίου 2019, 13:06

    • Βασική προϋπόθεση για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες μέσα από ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης (υποχρεωτικά) ανάλογα με την αναπηρία. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές του δημοσίου για φορητές συσκευές (Smartphone, Tablet, Laptop) πρέπει καταρχήν να πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας από τα άτομα με αναπηρίες και να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) αντιληπτικότητα, β) χρηστικότητα, γ) κατανοησιμότητα, δ) στιβαρότητα, ε) απλότητα στη χρήση, ώστε να ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών τις οποίες χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ. • Οι πλατφόρμες υποβολής αιτημάτων πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνο, ώστε να είναι δυνατή και η χρήση τους από φορητές συσκευές. • Επίσης, πρέπει να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλογής γλώσσας ή έστω και μετάφραση π.χ. μέσα από αναδυόμενα παράθυρα • Η τυποποίηση των εγγράφων και διαδικασιών για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, θα διευκόλυνε τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων και έκδοσης αποφάσεων • Η δυνατότητα χρήσης λογογράφου όχι μόνο σε φορητές συσκευές από τους ίδιους τους χρήστες αλλά και κατά την φυσική τους παρουσία για την υποβολή αιτημάτων στις υπηρεσίες, τουτέστιν οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο και αντίστοιχο λογισμικό. • Virtual υπηρεσίες σχετικές με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων και εικονική περιήγηση στα κτήρια, τις υποδομές (π.χ σημεία πρόσβασης κτηρίου, αναπηρικές ράμπες, ασανσέρ, κλπ.) ή έστω τα άτομα με αναπηρίες να βρίσκουν εύκολα πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντός τους, πριν επισκεφθούν την υπηρεσία. • Helpdesk όλο το εικοσιτετράωρο για πληροφορίες και οδηγίες. • E-mail alerts, εφόσον τα ΑμεΑ επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση για την πορεία των αιτημάτων τους • Στους ιστοτόπους των υπηρεσιών οι οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων πρέπει να υποβοηθούνται από την χρήση εικόνων και video, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και να μην χρειάζονται συνοδεία ετέρου προσώπου. • Η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι ο πιο άμεσος και οικονομικός τρόπος επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Απαιτείται η θέσπιση του εθνικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου