• Σχόλιο του χρήστη 'Ροδή Ιωαννίδου' | 20 Απριλίου 2019, 18:20

    Μέσω ΚΕΠ όπου οι οδηγίες θα είναι γραμμένες σε πλαστικοποιημένους οδηγούς – κόλλες Α4 με ευανάγνωστα , μεγάλα γράμματα για άτομα που έχουν και πρόβλημα όρασης ή 2) ηλεκτρονικά από το σπίτι με πιστοποίηση το ΑΜΚΑ του καθενός ή το ΑΦΜ ή τον Αριθμό μητρώου ΚΕΠΑ .Η ενημέρωση – ειδοποίηση θα γίνεται με γραπτό μήνυμα όταν υπάρχει κινητό τηλέφωνο , με e-mail ή με συστημένη επιστολή για τους ηλικιωμένους κωφούς βαρήκοους .