• Σχόλιο του χρήστη 'Michael Tsagatakis' | 21 Απριλίου 2019, 09:23

    Προσβασιμότητα: Όπως αναφέρω σε διάφορα σημεία σχολιάζοντας τα ερωτήματα, η προδιαβούλευση είναι ασπονδύλωτη. Έτσι χάνεται κάπου ανάμεσα αστα περιπτωσιολογικά ερωτήματα και σχόλια η έννοια της Προσβασιμότητας. Η ορθότητα αυτού του συμπεράσματος, προκύπτει και από τις εξής σταχυολογήσεις Ήδη με το ν.4074/2012, η Συνθήκη των ΗΕ είναι νόμος του κράτους. Επομένως και το Άρθρο 9 της Συνθήκης για την Προσβασιμότητα. Ομοίως, η Προσβασιμότητα εντάσσεται στον Τομέα των Στόχων και των Ενεργειών της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (COM(2010) 636 τελικό, Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020. Ώστε οι προβλέψεις τόσο της νομοθετικής υποχρέωσης της χώρας μας που απορρέει από το Α9 της Συνθήκης, όσο και από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής επιβάλλεται να οριοθετήσουν το πλαίσιο της κυρίας διαβούλευσης για το υπόψη εδώ ζήτημα, αλλά και ν' αποτελέσει περιεχόμενο μιας παράτασης της προδιαβούλευσης για να δοθεί χρόνος, τα αποτελέσματα της να σπονδυλώσουν τη βούληση της Πολιτείας να αντιμετωπίσει τη διάσταση της Προσβασιμότητας.