• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Μπαρδάκης' | 21 Απριλίου 2019, 21:33

    α) Αυστηρή εφαρμογή ολόκληρου του κεφαλαίου Β΄ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», του Ν. 4488/2017, άρθρα 61 έως 68. Δηλαδή, αυστηρή εφαρμογή της δυνατότητας για προσβασιμότητα μέσω των ιστοσελίδων των δημοσίων Φορέων-Παρόχων, σε συνεργασία με την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ (ermis.gov.gr) των ΚΕΠ. Παραδείγματα: Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, τα ΑμεΑ να μπορούν να βλέπουν όχι μόνο τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των αποφάσεων συνταξιοδοτήσεων τους, αλλά να μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στο έγγραφο της διοικητικής πράξης συνταξιοδότησης, ή οποιασδήποτε απόφασης που αφορά παροχή τους, έτσι όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή στον ΕΦΚΑ για την απόφαση κρίσης αναπηρίας τους. Τα ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, είτε σε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με τη δυνατότητα αποστολής του σε οποιαδήποτε υπηρεσία, μέσω κοινής εφαρμογής που θα έχουν όλοι οι δημόσιοι Φορείς-Πάροχοι, είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο-έγγραφο, το οποίο φέρει τη στρογγυλή σφραγίδα του δημοσίου, το οποίο θα μπορούν να αποστείλουν με τη χρήση του email. Ανδρέας Μπαρδάκης, Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».