• Σχόλιο του χρήστη 'ΗΜ' | 3 Σεπτεμβρίου 2010, 14:39

    Έχω την προσωπική άποψη, ότι είναι κρίμα να καταργηθεί η ΚΕΚ, η οποία έχει ήδη επταετή προσφορά. Επίσης, είναι άδικο να μετρά κανείς την προσφορά της ΚΕΚ στους κώδικες που ολοκληρώθηκαν (βλ. αιτιολογική έκθεση). Η επιστήμη της κωδικοποίησης, όπως έχει εφαρμοστεί από την ΚΕΚ και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί αυτά τα χρόνια είναι πολύτιμη. Θα μπορούσε κανείς απλώς να την μετονομάσει και να μειώσει τα μέλη της (εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο), με ταυτόχρονη διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 3133/2003. Εξάλλου, ίσως θα ήταν σκόπιμο, ένας νόμος με τίτλο «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας», να μην δημιουργεί νέες, αυτοτελείς διατάξεις, αλλά να δίνει το καλό παράδειγμα, εντάσσοντας τις επιθυμητές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.