• Σχόλιο του χρήστη 'ΗΜ' | 3 Σεπτεμβρίου 2010, 15:36

    Θα ήταν ίσως προτιμότερη η προσθήκη εξαίρεσης στην πλήρη απαγόρευση σύστασης νέων επιτροπών Κωδικοποίησης στα Υπουργεία (π.χ. μόνο με έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΚΕΚΗΝ). Η ευελιξία δεν φαίνεται να είναι βλαπτική. Αντιθέτως τέτοιες απόλυτες απαγορεύσεις έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε αδιέξοδα.