• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας' | 13 Ιανουαρίου 2021, 13:48

    Υπήρχε ανεξάρτητη αρχή που παρήγαγε σημαντικό έργο με διαρκείς παρεμβάσεις σε σημαντικά θέματα (π.χ Ιατρική ακριβείας και ατομική ευθύνη, Βιοηθική και ατομική ευθύνη κ.α ) και με απολογισμό των δραστηριοτήτων της στην Διακοινοβουλευτική επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου, με την αποδοχή και την έγκριση τους από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για ποιό λόγο γίνεται αυτή η κατάργηση και η αλλαγή; Ποιά είναι τα θέματα που θα επιλύσει η αλλαγή αυτή; Πρόκειται για αναγκαιότητα αλλαγής προσώπων τα οποία ομολογουμένως παρήγαγαν σημαντικό έργο σε δύσκολα πεδία; Η εξαιρετική λειτουργία και το έργο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής δεν δικαιολογεί την κατάργηση της. Σε τι εξυπηρετεί λοιπόν? Ποιες είναι οι επιτακτικές ανάγκες για την επανίδρυσή της? Η αναδιατύπωση της αποστολής της και η αναλυτικότερη παράθεση των αρμοδιοτήτων της? Παρατηρώντας τις νέες αρμοδιότητες της γίνεται εμφανές ότι εντάσσονται στις ήδη υπάρχουσες, ενώ η ευρεία αποστολή της αποτυπώνεται καλύτερα στον υπάρχοντα ορισμό, παρά στον νέο που εξειδικεύει σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές. Ακόμα κι αν υπήρχε ανάγκη για διευκρινίσεις ως προς την αποστολή και τις αρμοδιότητές της, αυτές απαιτούν κατάργηση και επανίδρυση? Δε θα μπορούσαν να γίνουν με τροποποιήσεις στον ιδρυτικό της νόμο 2667/98? Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της επιτροπής βάσει του νόμου 2667/98 είναι ο συντονισμός επιτροπών και όργανων συναφούς αντικειμένου. Στο σχέδιο νόμου αυτός ο ρόλος δεν αναφέρεται πουθενα. Καταργείται. Η ύπαρξη συντονισμού και συνεργασίας ανάμεσα σε εμπλεκόμενους φορείς μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να φέρει. Ποιος ο λόγος κατάργησης του ρόλου αυτού?