• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας' | 13 Ιανουαρίου 2021, 13:15

    Γιατί αυξάνονται τα μέλη της επιτροπής σε 11 από 9 και το επιστημονικό προσωπικό από 2 σε 3? Θα ήθελα να κατανοήσω τις ανάγκες που προτίθεστε να καλύψετε, καθώς η μέχρι τώρα εύρρυθμη λειτουργία της επιτροπής δε δείχνει να υπάρχει πραγματική ανάγκη για αύξηση μελών ή προσωπικού. Ποια η σκοπιμότητα αυτής της αύξησης;