• Σχόλιο του χρήστη 'Mαρία Κεραμέως' | 16 Αυγούστου 2010, 17:32

    Καλύτερο και οικονομικότερο είναι να αξιοποιηθεί το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό των υπουργείων, των δικαστηρίων, της Βουλής, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι νομικές σχολές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για αυτή την εργασία και όχι πάλι να κάνει το κράτος πολυδάπανους και συνήθως αδιαφανείς «διαγωνισμούς» για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Ποιός θα έχει την ευθύνη των λαθών; Πώς είναι δυνατόν με έναν νόμο να καταργούνται ξαφνικά οι επιτροπές κωδικοποίησης που υπάρχουν ανά υπουργείο; Πώς γίνεται ο υπουργός επικρατείας (στη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης μη εκλεγμένος) να προκηρύσσει και να κατακυρώνει μόνος του διαγωνισμούς τέτοιας σημασίας και τόσο υψηλής ευθύνης και δαπάνης; Εκτιμώ ότι είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό από πλευράς υπουργείου Επικρατείας να θέτει σε διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τον νομικό κόσμο της χώρας στην περίοδο των δικαστικών διακοπών (η «διαβούλευση» για αυτό το νομοσχέδιο ορίστηκε για το διάστημα από 13 έως 29 Αυγούστου 2010). Θεωρώ απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης έως τις 30.10.2010 και τη ριζική αναμόρφωση του νομοσχεδίου, ιδίως στα θέματα της σύστασης των επιτροπών και της διαδικασίας κωδικοποίησης.