• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Δ. Σπινελλης' | 18 Αυγούστου 2010, 09:53

    Απαιτειται νομοθετικός ορισμός ή, πάντως, αποσαφήνιση της έννοιας "Ηλεκτρονική Νομοθέτηση", καθόσον η διαδικασία της νομοθέτησης είναι προδιαγεγραμμένη από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, οπότε τέτοιες ασάφειες πιθανόν να εγείρουν και συνταγματικής φύσεως ζητήματα