• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ' | 9 Μαρτίου 2015, 20:46

    Η ΕΡΤ πρέπει ορθά να έχει την Νομική μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και να είναι ΝΠΙΔ