• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ' | 9 Μαρτίου 2015, 22:54

    Στο άρθρο 15 εδάφιο 4 του Νομοσχεδίου αναφέρει « 4. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.» Τι εννοεί εδω ο νομοθέτης? ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ???? Δλδ με άλλα λόγια μας λεει ο νομοθέτης ότι το 75% του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΡΤ ΑΕ. Θα αναλώνεται για τα λειτουργικά και μισθολογικά τς έξοδα και ότι μόνο το 25% θα πηγαίνει στην παραγωγή ραδιφωνικού, οπτικοακουστικού και διαδικτυακού περιεχομένου? Δεν ειναι παράλογο και ανεδαφικό αυτό? Θα πρόκειται για ένα υδροκέφαλο οργανισμό? Δεν θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται και δικαίως οι πολίτες πώς τα χρήματά τους τα τα καταπίνει πάλι μια μαύρη τρύπα στην ΕΡΤ αλλά δεν τα βλέπουν στην οθόνη? Και αυτό δεν ειναι αρνητικό για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού / ραδιοφωνικού χώρου!!! Εχουν λάβει υπόψιν του ο νομοθέτης μελέτες αντιστοίχησης ανταποδοτικού τέλους / λειτουργικών εξόδων ιδρύματος / πορων για παραγωγή περιεχομένου και ποια ειναι τα διεθνή στάνταρντς σε αντίστοιχα διεθνή δημόσια ραδιοτηλεοπτικά ιδρύματα?