• Σχόλιο του χρήστη 'George Kakarelidis' | 9 Μαρτίου 2015, 23:59

    ΑΡΘΡΟ 6 §2:γράφει:... από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου !!! ΝΑ ΓΙΝῌ ἐπί τὸ ὀρθόν: §2 ..... από το σεβασμο τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας τοῦ ἀτόμου. §4 να προστεθῆ το ἐκπαίδευσης, ὡς ἑξῆς: .... περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. § νὰ προστεθῆ ὡς ἑξῆς: 5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά για την προβολή των ...... παραγωγικῶν τάσεων ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ --- Γιῶργος Κακαρελιδης