Άρθρο 06

Το άρθρο 3 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου

 

1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης, και της συνεργασίας των λαών.

2. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου, την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών και προβάλλει μέσω των εκπομπών της θέματα που αφορούν στα θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής εμπορίας ανθρώπων και ρατσιστικής βίας, συμβάλλουν δε ενεργά στην προστασία των μειονοτήτων και της διαφορετικότητας.

3. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού και της γέφυρας με τους πολιτισμούς άλλων λαών.

4. Η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και το παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπομπών προβάλλεται η καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, δίνοντας τη δυνατότητα ιδιαίτερα σε νέους πνευματικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες να προβάλλουν το έργο και της ιδέες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.

5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων και των επιτροπών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των παραγωγικών τάσεων. Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.

6. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αναλαμβάνει την αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κομμάτων, καθώς και των υποψηφίων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των προγραμματικών θέσεων όλων των κομμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει επίσης και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής δημοψηφισμάτων.

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:52 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Ότι ισχύει για το άρθρο 5. Θυμίζω: Όταν θα διορίζει η κυβέρνηση σχεδόν όλο το ΔΣ, Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, Διευθυντή Ειδήσεων και Διευθυντή Ραδιοφωνίας (τύφλα να ‘χει ο Γκέμπελς), θα ξεχάσει ότι βάση του νόμου αυτού ‘’ Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα…’’. Καλό το copy – paste, αλλά στην εφαρμογή του είναι λίγο πιο δύσκολο, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί αν υπήρχε, τότε δεν θα μίλαγε για παραγωγή πολιτισμού και αμερόληπτης ενημέρωσης ενώ κρατάει το αποδεδειγμένα χαμηλού επιπέδου προσωπικό και τα παπαγαλάκια της ΔΤ – ΝΕΡΙΤ. Εξάλλου δεν είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να κρατήσει όσους πήγαν στην ΔΤ – ΝΕΡΙΤ. Έχει την δυνατότητα νομικά να πάρει μόνο αυτούς που δεν υπέγραψαν σε αυτούς τους φορείς και που αποδεδειγμένα παρήγαγαν ενημέρωση και πολιτισμό από το ΕΡΤopen.

 • Άρθρο 6
  Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 6 του νομοσχεδίου προτείνουμε προσθήκη : «στην προβολή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και στην εξάλειψη του στίγματος και της διάκρισης λόγω αναπηρίας», βάσει του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
  Στο ίδιο άρθρο (6) ζητάμε να προστεθεί πεδίο ως εξής: «Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να δημιουργήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ειδική Υπηρεσία με καθήκον να παρατηρεί και να ελέγχει ότι όλα τα προγράμματα προβάλλουν ορθά τη διάσταση της αναπηρίας ή την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στην παραγωγή όλων των προγραμμάτων και την προσβασιμότητά τους από τα άτομα με πρόβλημα όρασης ή ακοής. Ιδρύεται συμβουλευτική γνωμοδοτική Επιτροπή για τα παραπάνω θέματα, στην οποία μετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ.». , η οποία θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή Προγράμματος λόγω του σημαντικού ρόλου της Επιτροπής αυτής.

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:25 | ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

  Στο σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ:

  • Δεν υπάρχει μνεία ή δέσμευση για την στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου με την καταβολή του 1,5% (ή άλλου ποσοστού) για την παραγωγή ή συμπαραγωγή της ΕΡΤ ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών.

  • Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ν. 1866/1989 , άρθρο 7, παρ. 3 «Οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ – Α.Ε., δημοτικές, ιδιωτικές κ.λπ) διαθέτουν το 1,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους για την παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών».

  • Από την άλλη ο νόμος 3905/2020 (ν. Γερουλάνου) προβλέπει ότι η ΕΡΤ και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5 % των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους (πρακτικά δηλαδή μηδέν, αφού και το 0,75% μπορεί να δίνεται σε διαφημιστικό χρόνο,) για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων», κάτι που έρχεται σε αντίφαση και με τον παραπάνω νόμο.

  • Προτείνεται η ρητή αναφορά, στο νέο νόμο της ΕΡΤ, για καταβολή του ανταποδοτικού τέλους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, όπως προβλέπεται και από το ν. 1866/89 σε συνδυασμό και με την τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.3905/2020 ( αντικατάσταση των «διαφημιστικών εσόδων» με τα «ακαθάριστα έσοδα») για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να εισρεύσουν πραγματικοί πόροι στον ελληνική κινηματογραφική παραγωγή.

  • Στη γενικότερη μνεία, του προτεινόμενου νομοσχέδιου, για τον πολιτισμό (άρθρο 6, παρ.4.) καλό είναι να υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση/αναφορά στη ελληνική μυθοπλασία και τον ελληνικό κινηματογράφο με την αφιέρωση σημαντικού μέρους του προγράμματος στη σύγχρονη ελληνική οπτικοακουστική δραματουργία.

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:56 | Χάρης

  Το άρθρο 6, παράγραφος 6 να διαγραφεί. Δεν χρειάζονται και άλλα τηλεοπτικά κανάλια ανακύκλωσης κομματικής λασπολογίας και στήριξης προεκλογικού αγώνα. Ευτυχώς, εν έτει 2015, η πληροφόρηση αφθονεί.
  Από την άλλη, σκεφτείτε το και ρεαλιστικά: Σε λίγο καιρό, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στα επίπεδα του ΠΑΣΟΚ, και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δεν θα εμφανίζεται σχεδόν καθόλου στο κανάλι. Η ανεξάρτητη’ ΕΡΤ θα πλημμυρίσει με τηλεοπτικά debates ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Χρυσή Αυγή.

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:20 | Χάρης

  α) Στο άρθρο 6, παράγραφος 5, να διαγραφεί η φράση: » Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων και των επιτροπών της». Για το σκοπό αυτό υπάρχει το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Δεν γίνεται ένα χρεωκοπημένο κράτος να έχει δύο οργανισμούς για να αναμεταδίδουν συζητήσεις της Βουλής. Να αποφασίσετε ποιον οργανισμό θα κρατήσετε και να καταργήσετε τον άλλο.
  β) Στο άρθρο 6, παράγραφος 5 να διαγραφεί η φράση: » των δραστηριοτήτων των
  πολιτικών κομμάτων». Η αναμετάδοση των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων αντίκειται στις αρχές της νέας ΕΡΤ όπως ορίζονται στο άρθρο 6, εδάφια 1-3, καθώς έτσι προάγεται ο κομματοσκυλισμός και η φτηνή κομματική προπαγάνδα, που θίγει την αξιοπρέπεια των πολιτών. Επίσης, το άρθρο αυτό αντίκειται στα λεγόμενα του άρθρου 5 περί ανεξαρτησίας. Μια ανεξάρτητη ΕΡΤ θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει η ίδια το πρόγραμμά της, χωρίς να της επιβάλλεται.

 • 10 Μαρτίου 2015, 01:09 | Μοδούρας Παναγιώτης

  θα θεωρούσα χρήσιμο στα πλαίσια του σεβασμού τις ατομικότητας ,να απαγορευτεί κάποια στιγμή η διαφήμιση προϊόντων που απευθύνονται σε ανήλικους μέχρι 13 ετών , οι αντιστάσεις τους είναι μειωμένες,και η κρίση τους σε αυτή την ηλικία ελλείπείς .Αυτό θα έλεγα επιβάλετε σε όλα τα μέσα που είναι ελεύθερα , αρα η πρόσβαση τους από ανήλικους εύκολη .Ευχαριστώ

 • 9 Μαρτίου 2015, 23:59 | George Kakarelidis

  ΑΡΘΡΟ 6
  §2:γράφει:… από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου !!!
  ΝΑ ΓΙΝῌ ἐπί τὸ ὀρθόν:
  §2 ….. από το σεβασμο τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας τοῦ ἀτόμου.

  §4 να προστεθῆ το ἐκπαίδευσης, ὡς ἑξῆς:
  …. περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

  § νὰ προστεθῆ ὡς ἑξῆς:
  5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά για την προβολή των …… παραγωγικῶν τάσεων ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

  Γιῶργος Κακαρελιδης

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:24 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  – Δεν υπάρχει καμμία δέσμευση της ΕΡΤ ΑΕ. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, δηλ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟYΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ήτοι ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ (animation), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.

  – Δεν υπάρχει καμμία δέσμευση της ΕΡΤ ΑΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ το εκ του νόμου N.3905-2010 προβλεπόμενο 1,5% για τη συμπαραγωγή της ΕΡΤ ΑΕ ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών (δηλ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟYΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ήτοι ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ (animation), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:08 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Η μελλοντική ΕΡΤ, η ΕΡΤ του νομοσχεδίου, εμπνέεται έντονα από φιλελεύθερα και ανθρωπιστικά ιδεώδη που έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες προηγούμενων κυβερνήσεων. Διαθέτει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά και ευαισθησίες,από την ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού και το παράλληλο σεβασμό των άλλων πολιτισμών, προβάλλει έντονα τα καλλιτεχνικά και πνευματικά τεκταινόμενα, δίνοντας βήμα σε νέους ανθρώπους όπου μπορούν να προβάλλουν το έργο τους. Προβάλλει επίσης κάθε πολιτική πτυχή της χώρας σε Βουλή και Ευρωκοινοβούλιο και συμβάλλει όλα τα κόμματα κατά τη προεκλογική περίοδο. Επιτέλους αυτή είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική ΕΡΤ

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:27 | Στέλιος

  Για να γίνει η ΕΡΤ ανταγωνιστική θα πρέπει να υπάρξουν υψηλής ποιότητας προγράμματα. Στην ΝΕΤ για παράδειγμα, το οποίο θα είναι ουσιαστικά το ανταγωνιστικό κανάλι του φορέα, θα πρέπει να δούμε και παραγωγές που θα ανταγωνίζονται τα υπόλοιπα κανάλια, όπως εβδομαδιαία σόου, καθώς και έργα ελληνικής παραγωγής. Οι πολίτες θέλουν να δούν την ΕΡΤ που πληρώνουν να αποδίδει καρπούς. Επίσης, προτείνω η ΕΤ1 να χωρίσει το πρόγραμμά της σε ζώνες (παιδική, εφηβική, επιμορφωτική/πολιτιστική/εναλλακτική) ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον απο όλες τις ηλικίες και κοινωνικές ομάδες, καθώς και να μεταδίδει μια σειρά απο δελτία ειδήσεων μονόλεπτα τα οποία θα μεταδίδουν τις κυριότερες ειδήσεις ανα μία ώρα και με χαλαρό τρόπο ώστε να παρακολουθούνται απο όλους.
  Για την ΕΤ3 μια πρόταση είναι, να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας της, αλλα με ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος της.
  Τέλος, η ΕΡΤ HD να μεταδίδει τα σημαντικότερα προγράμματα και απο τους τρείς σταθμούς, όπως έκανε και παλαιότερα.