• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιωτης' | 10 Μαρτίου 2015, 11:54

    Εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στην ΕΡΤ ΑΕ εφ'όσον λαμβάνει: α) κρατική επιχορήγηση και β) τέλος υπέρ ΕΡΤ μέσω λογ/σμών ΔΕΗ από τους Πολίτες