• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ' | 10 Μαρτίου 2015, 11:25

    Στο σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ: • Δεν υπάρχει μνεία ή δέσμευση για την στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου με την καταβολή του 1,5% (ή άλλου ποσοστού) για την παραγωγή ή συμπαραγωγή της ΕΡΤ ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών. • Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ν. 1866/1989 , άρθρο 7, παρ. 3 «Οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ - Α.Ε., δημοτικές, ιδιωτικές κ.λπ) διαθέτουν το 1,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους για την παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών». • Από την άλλη ο νόμος 3905/2020 (ν. Γερουλάνου) προβλέπει ότι η ΕΡΤ και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5 % των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους (πρακτικά δηλαδή μηδέν, αφού και το 0,75% μπορεί να δίνεται σε διαφημιστικό χρόνο,) για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων», κάτι που έρχεται σε αντίφαση και με τον παραπάνω νόμο. • Προτείνεται η ρητή αναφορά, στο νέο νόμο της ΕΡΤ, για καταβολή του ανταποδοτικού τέλους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, όπως προβλέπεται και από το ν. 1866/89 σε συνδυασμό και με την τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.3905/2020 ( αντικατάσταση των «διαφημιστικών εσόδων» με τα «ακαθάριστα έσοδα») για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να εισρεύσουν πραγματικοί πόροι στον ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. • Στη γενικότερη μνεία, του προτεινόμενου νομοσχέδιου, για τον πολιτισμό (άρθρο 6, παρ.4.) καλό είναι να υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση/αναφορά στη ελληνική μυθοπλασία και τον ελληνικό κινηματογράφο με την αφιέρωση σημαντικού μέρους του προγράμματος στη σύγχρονη ελληνική οπτικοακουστική δραματουργία.