• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γεωργαντάς' | 10 Μαρτίου 2015, 14:33

    Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου τα πέντε μέλη του ΔΣ της νέας ΕΡΤ διορίζονται από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής με απλή πλειοψηφία (βλ. εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία) μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού επικρατείας (βλ. τύπου). Είναι αυτό ανεξάρτητη και δημόσια ραδιοτηλεόραση; Η ταπεινή μου άποψη είναι πως πρόκειται για επιστροφή στις προηγούμενες δεκαετίες όπου η κυβέρνηση ελέγχει απευθείας την ραδιοτηλεόραση και στην ουσία διορίζει τον διευθυντή ειδήσεων και κατευθύνει την ενημέρωση!!! Αρμόζει αυτό σε ευρωπαϊκή χώρα; Καταφανώς όχι!!! Το υφιστάμενο πλαίσιο του 4173/2013 στην αρχική του μορφή προβλέπει εποπτικό συμβούλιο από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, διορισμό του ΔΣ από το εποπτικό συμβούλιο μετά από διεθνή διαγωνισμό και έλεγχο από διακομματική επιτροπή της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία. Σημειώνω ότι το πλαίσιο αυτό δεν λειτούργησε στην πράξη λόγω της εμμονής της προηγούμενης κυβέρνησης να ελέγξει την ραδιοτηλεόραση, με αποτέλεσμα τις γνωστές γελοιότητες της ΝΕΡΙΤ. Αντί ωστόσο να εκσυγχρονίσετε το θεσμικό πλαίσιο ώστε το ΔΣ της εταιρείας να επιλέγεται από όργανο ελεγχόμενο από την αυξημένη πλειοψηφία της βουλής γυρίζετε πίσω στον απευθείας έλεγχο της ραδιοτηλεόρασης από την κυβέρνηση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να προβλέπεται εποπτικό όργανο του ΔΣ, αποτελούμενο από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους μακριά από κόμματα (τι στην ευχή δεν υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες;) και σε κάθε περίπτωση το ΔΣ πρέπει να διορίζεται με την έγκριση αυξημένης πλειοψηφίας διακομματικής επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει αρμοδιότητα ασκήσεως του σχετικού ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση το ίδιο το νομικό πλαίσιο δίδει δυνατότητα στον υπουργό επικρατείας της εκάστοτε κυβερνήσεως να ελέγχει την ραδιοτηλεόραση και την ενημέρωση μέσω της προώθησης στον ευαίσθητο τομέα των ειδήσεων των προσώπων που εξυπηρετούν το κομματικό συμφέρον. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό το σημείο δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα. Δείτε λίγο το αντίστοιχο πλαίσιο για το BBC, RAI ακόμα και το ΡΙΚ!!! Αναμένουμε βελτιώσεις.