• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Τσούπης' | 11 Μαρτίου 2015, 10:47

    Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 είναι υπερβολικά μεγάλο και δημιουργεί κινδύνους επανάληψης παλιών καταστάσεων, αφού προβλέπεται ποσοστό 25% του συνολικού προϋπολογισμού για την αμοιβή εξωτερικών παραγωγών ή συνεργατών, τη στιγμή που η ΕΡΤ θα εισπράττει τέλος από τους πολίτες και θα έχει πάλι πολλούς και ικανούς ( φαντάζομαι ) υπαλλήλους και τεχνικά μέσα.