• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ' | 12 Μαρτίου 2015, 05:36

    Αφού η ΕΡΤ θα είναι μία δημόσια εταιρεία, το καταστατικό θα πρέπει να τροποποιείται, με βάση την εμπειρία της αυτοδιαχείρισης, που τόσο πολύ προβλήθηκε προεκλογικά, από τους εργαζόμενους, τους αλληλέγγυους στον αγώνα των εργαζομένων και τους πολίτες και όχι από τον Υπουργό. Ο Υπουργός θα πρέπει να επεμβαίνει μόνο όταν διακινδυνεύεται το δημόσιο συμφέρον.