• Σχόλιο του χρήστη 'Καλογερά Αρχοντούλα' | 12 Μαρτίου 2015, 09:26

    Συμφωνώ με πολλούς, στο ότι, εφόσον η ΕΡΤ έχει κρατική επιχορήγηση και εισπράττει τέλος μέσω λογ/σμών ΔΕΗ από τους Πολίτες, θα πρέπει να εφαρμόζει το Ενιαίο Μισθολογιο - Βαθμολόγιο του Δημόσιου Βέβαια νομίζω, ότι αυτό θα πρέπει και μπορεί να γίνεται για τους διοικητικούς και ίσως άλλες ειδικότητες, που έχουν ανάλογο περιεχόμενο-φύση εργασίας και καθήκοντα με αυτά που εξασκουν στο δημόσιο. Για ειδικότητες-φύση εργασίας που διαφέρουν (πχ. δημοσιογράφοι, ανταποκριτές, τεχνικά συνεργεία κλπ) ή άλλα που δεν ξέρω, πρέπει πρώτα να αναζητάται η πλησιέστερη αναλογικά εργασία σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου (πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και μετά να πηγαίνουμε σε χωριστές συμβάσεις εργασίας.