• Σχόλιο του χρήστη 'cport' | 23 Ιουνίου 2011, 08:35

    Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κείμενο βάσης της διαβούλευσης, σε συνδυασμό με την έκθεση αποτελεσμάτων των μέχρι Σεπ' 2010 υποβληθέντων σχολίων, διαφαίνεται μια ''τάση'' υποστήριξης δυναμικών κλάδων της Ελληνικής Βιομηχανίας με αντικείμενο την βιοτεχνολογία και ΑΠΕ. Αν και στο κείμενο βάσης αναφέρονται γενικά ''κατευθύνσεις'' προς τις οποίες εστιάζει η υποστήριξη της, εκτιμούμε ότι πέραν της ααναμφισβήτητα ωφελείας που θα πρέπει να έχει η χώρα από ανεπτυγμένες ήδη Ευρωπαϊκές πρακτικές στο υπόψη αντικείμενο κλάδων βιομηχανίας, που βρίσκουν ήδη ανταπόκριση σε αντίστοιχες υφιστάμενες εφαρμογές στην εγχώρια βιομηχανία, εκτιμούμε ότι το κατ΄εξοχήν, διαχρονικά σταθερό και αδιαμφισβήτητα επίσης παραγωγικό ''προϊόν'' της χώρας (πολιτισμός -τουρισμός), θα πρέπει εξίσου να υποστηριχθεί από δράσεις της εν λόγω διαβούλευσης, με την ενίσχυση για υποβολή προτάσεων : ψηφιοποίησης περιεχομένου και διαδραστικής - πολυμεσικής ψηφιακής προβολής και ανάδειξής του, με τεχνολογίες και μέσα ανάλογα ή και ανώτερα ακόμη των υφισταμένων σήμερα στο εξωτερικό. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν επειχειρήσεις / φορείς υψηλής έντασης γνώσης, που διαθέτουν ήδη λύσεις με ίδια καινοτόμα προϊόντα (αποτέλεσμα αποκλειστικά δικής τουςΕ&Τ ), αναγνωρισμένα και βραβευμένα διεθνώς.