Διαδικασία Πιστοποίησης
Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση , σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014),το σχέδιο νόμου για την  Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής, με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους.    Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας  παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την  29η Δεκεμβρίου 2014.Σας ευχαριστώ,      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ [...]

Περισσότερα »
29 Δεκεμβρίου 2014, 12:0040 Σχολιάσιμα Άρθρα0 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Έκθεση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Έκθεση "Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Για Την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Στην Ελλάδα "

Η Ελλάδα διέρχεται μια εποχή κρίσιμων αλλαγών που θα καθορίσουν το μέλλον της για τις επόμενες δεκαετίες. Συνεπώς, η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα απαιτεί την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου βασισμένου στις κοινωνικές αξίες και τις αρχές που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα της χώρας, η οποία περιλαμβάνει το ελληνικό πνεύμα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα περιστρέφεται γύρω από το δημόσιο πανεπιστήμιο, γεγονός που προσέδωσε συγκεκριμένο προσανατολισμό στην ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, καθώς και γύρω από το δημόσιο τεχνολογικό ίδρυμα, το οποίο είχε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τον σημαντικό ρόλο του ελληνικού πανεπιστημίου στα πρώτα χρόνια της μετα-βιομηχανικής επανάστασης, η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 πήρε μια κατεύθυνση που δεν εναρμονίσθηκε σωστά με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο. Καθώς η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι αποκλίσεις έγιναν πιο έντονες και έχουν δημιουργήσει σοβαρούς φραγμούς στην ανάπτυξη της οικονομίας και την σταθεροποίηση των κοινωνικών και πο [...]

Περισσότερα »
15 Απριλίου 2011, 23:599 Σχολιάσιμα Άρθρα0 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
28 Άρθρα336 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας
Δημόσια Διαβούλευση για το « Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3) και ο οδηγός εφαρμογής του. Το ανωτέρω Πλαίσιο πρόκειται να θεσμοθετηθεί ως πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της με αρ. Υ.Α. 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β/2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».Το προτεινόμενο πλαίσιο εξειδικεύει τον ορισμό της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση. Αξιοποιεί υφιστάμενες και θέτει νέες εξειδικευμένες αρχές ποιότητας, ενώ παράλληλα παρέχει μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την αξιολόγηση της εφαρμογής των αρχών ποιότητας από τους εμπλεκόμενους Φορείς.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00.Νίκος ΦίληςΥπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων [...]

Περισσότερα »
18 Δεκεμβρίου 2015, 14:003 Άρθρα25 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει ζητήματα λειτουργίας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η πρότασή μας αποτελεί μεταβατικό στάδιο έως την κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα αναμορφώσει συνολικά το χάρτη της εκπαίδευσης και της έρευνας και θα αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού και διευρυμένου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί η αιτιολογική έκθεση, η οποία συνοδεύει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00.Αριστείδης ΜπαλτάςΥπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΠαράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμ [...]

Περισσότερα »
29 Ιουνίου 2015, 09:0078 Άρθρα6050 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό και άλλες διατάξεις».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Μ. Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00.ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ [...]

Περισσότερα »
6 Απριλίου 2015, 14:0015 Άρθρα114 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ειδική Εκπαίδευση
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

       Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση , σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014),το σχέδιο νόμου για την  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους    Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας  παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την  14Η Δεκεμβρίου            2014.Σας ευχαριστώ,      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  [...]

Περισσότερα »
14 Δεκεμβρίου 2014, 23:5936 Άρθρα3565 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οργάνωση εθνικού συμβουλίου για την παιδεία
Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

Δίνεται σήμερα σε διαβούλευση το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», προκειμένου μέσα από το δημιουργικό διάλογο με τους πολίτες να αποκτήσει την τελική του μορφή και να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό του. Επιδίωξη του σχεδίου νόμου η ενίσχυση της συνέχειας και του αναγκαίου πνεύματος συναίνεσης στην εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, όπως και η επίλυση χρόνιων προβλημάτων στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ [...]

Περισσότερα »
30 Ιουλίου 2014, 12:008 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ειδική Αγωγή
Δημόσια Διαβούλευση γι ατο σχέδιο νόμου "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση"

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση , σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014),το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την 9η Μαΐου 2014.Σας ευχαριστώ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣH διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του υποβληθέντος σχεδίου νόμου ολοκληρωθεί μέχρι και την 6η Μαΐου 2014, λόγω του ότι το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι την 9η Μαΐου 2014, οπότε και λήγουν οι εργασίες της. [...]

Περισσότερα »
6 Μάϊος 2014, 13:0034 Άρθρα4881 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, με σκοπό να ρυθμιστεί με τον καλύτερο τρόπο και με ταυτόχρονη προστασία και σεβασμό του θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, το ευαίσθητο θέμα της οργάνωσης και της απόκτησης νομικής μορφής θρησκευτικών κοινοτήτων/ομάδων. Η ρύθμιση της οργάνωσης μιας θρησκευτικής κοινότητας με συγκεκριμένο νομικό τύπο, επιλύει σωρευμένα προβλήματα δεκαετιών.Το σχέδιο νόμου δεν αφορά, δεν επηρεάζει και δεν μεταβάλλει τα ισχύοντα νομικά καθεστώτα, δηλαδή, α) την επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού (άρθρο 3 του Συντάγματος), β) τις ισραηλιτικές κοινότητες και γ) τις Μουφτείες της Θράκης.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, μέχρι την 4η Απριλίου 2014.Σας ευχαριστώ,Κωνσταντίνος ΑρβανιτόπουλοςΥπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι 11/4/2014. [...]

Περισσότερα »
11 Απριλίου 2014, 13:0019 Άρθρα184 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Νομοσχέδιο ΕΤΑΚ
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία”

Με τις διατάξεις του επιδιώκεται η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας με την συγκέντρωση και ταξινόμησή της, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα και με τις επιταγές του Συντάγματος και τις σύγχρονες τάσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και περιβάλλοντος για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τομέα της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.Πιστεύουμε ότι, με σειρά διατάξεων, ενθαρρύνεται τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις και στη δημιουργία ενιαίου εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου έρευνας.Απλουστεύονται οι διαδικασίες χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, διευκολύνεται η δράση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, παρέχονται ποικίλα κίνητρα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και, το βασικότερο, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την χάραξη και εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καθώς και ενός Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και θα αποτελέσει τον κορμό της προσπάθειας στα επόμενα κρίσιμα χρόνια, που συνδυάζονται και μ [...]

Περισσότερα »
31 Δεκεμβρίου 2013, 12:0041 Άρθρα531 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Νέο εκπαιδευτικό σύστημα
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων"

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου που αφορά σε διατάξεις που ρυθμίζουν ουσιαστικά θέματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως χαρακτηριστικά: το Γενικό Λύκειο, το Επαγγελματικό Λύκειο, τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, την Οργάνωση & Λειτουργία φορέων μη τυπικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κλπ).Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, από την Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 20 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00. Σας ευχαριστώ,Κωνσταντίνος ΑρβανιτόπουλοςΥπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων [...]

Περισσότερα »
20 Αυγούστου 2013, 11:5939 Άρθρα3812 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και Διεξαγωγής Ιπποδρομιών επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ιπποδρομιών επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το νομοθετικό πλαίσιο ενόψει και της υπό εξέλιξη αξιοποίησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του αμοιβαίου ιπποδρομιακού συστήματος σύμφωνα με τον ν. 4111/2013.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, μέχρι την 30 Μαϊου 2013.Σας ευχαριστώ,Κωνσταντίνος ΑρβανιτόπουλοςΥπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού [...]

Περισσότερα »
30 Μάϊος 2013, 15:005 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οργάνωση Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας-Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "«Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) που εποπτεύονται από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αυξημένης ωφέλειας και αποτελεσματικότητας για την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των φορέων αυτών.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, η οποία θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες από την ανάρτηση αυτού στο διαδίκτυο, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις.Σας ευχαριστώ,Κωνσταντίνος ΑρβανιτόπουλοςΥπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού [...]

Περισσότερα »
26 Νοεμβρίου 2012, 15:0047 Άρθρα384 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων
Δημόσια Διαβούλευση για τη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και ενόψει της προκήρυξης της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς », η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Οδηγό Εφαρμογής της εν λόγω δράσης και το έντυπο περιγραφής της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην αγγλική γλώσσα και σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.Η δράση υποστηρίζει την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:α) ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές,β) υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών [...]

Περισσότερα »
21 Μαρτίου 2011, 23:5912 Άρθρα88 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας για τον Παραγωγικό Τομέα
«Η Έρευνα και η Τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης»: Δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στον Παραγωγικό Τομέα

Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου εγκαινίασε την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 την δημόσια διαβούλευση  για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στο Παραγωγικό Τομέα. Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής  είναι η έρευνα να ανταποκρίνεται στη ζήτηση και όχι μόνο στις δυνατότητες προσφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα.Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση διατυπώνοντας  τις προτάσεις σας για: την ανάδειξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων με στόχο την υλοποίηση έργων σε εστιασμένους Ε&Τ τομείς που υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας,τις μεθόδους παρέμβασης που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους, καιτη μείωση γραφειοκρατίας – απλούστευση διαδικασιών.Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή. Για τον κύκλο των προκηρύξεων του φθινοπώρου 2010, θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια που θα κατατεθούν έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2010.Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το διάστημα 24/8 – 19/9/2010 και Επανενεργοποίησή της έως 30/6/2011Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθ [...]

Περισσότερα »
30 Ιουνίου 2011, 23:591 Άρθρα73 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναλωθέντα Καύσιμα και Ραδιενεργά Απόβλητα
Αναλωθέντα Καύσιμα και Ραδιενεργά Απόβλητα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του Προεδρικού Διατάγματος «Περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων» και «Εισηγητική  Έκθεση» για το σχέδιο του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος.Η διαβούλευση αυτή αφορούσε το ευαίσθητο για την κοινή γνώμη θέμα της  ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται αποκλειστικά εντός της χώρας. Αποτελεί τελική ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας  2011/70/Ευρατόμ και βασίζεται σε εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που είναι η αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία.             Η διαβούλευση αυτή δεν αποτελεί ούτε πρόσχημα, ούτε διεκπεραίωση και για το λόγο αυτό εποικοδομητικές προτάσεις θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ [...]

Περισσότερα »
7 Αυγούστου 2015, 14:0024 Άρθρα70 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων
Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων

O Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστας Φωτάκης, θέτει από σήμερα 28/07/2015 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τη με αρ.πρωτ. Π/112/3-4-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων» και «Εισηγητική Έκθεση» για το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 05/08/2015 και ώρα 14:00. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ [...]

Περισσότερα »
5 Αυγούστου 2015, 14:008 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογία
Δημόσια Διαβούλευση για τις προτεραιότητες του "Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης"

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τα αίτια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, κάνουν ολοένα και περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για την βελτίωση τόσο του πλαισίου, όσο και του περιβάλλοντος, που αφορά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων όπως είναι η υγεία, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίως της νεανικής και της αυξανόμενης «φυγής» των πιο δυναμικών ομάδων πληθυσμού προς το εξωτερικό.Στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, θα αποτελέσουν βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μοχλό στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, βελτιώνοντας τους παραδοσιακούς τρόπους άσκησης της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.H έναρξη της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε τη χρηματοδότηση της Έρευνας, και Καινοτομίας, στη βάση ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε.Σ.Π.Ε.Κ). Η προσπάθεια αυτή, θα έχει ως στόχο, να μοχλεύσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, μέσα από την αύξηση της δημόσι [...]

Περισσότερα »
25 Ιουνίου 2014, 12:008 Άρθρα63 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Διαμόρφωση του ΕΣΠΕΚ
Δημόσια Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ)

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για την αναδιάρθρωση του αναπτυξιακού μοντέλου και ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.Η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη «Οικονομία της Γνώσης», η οποία θα βασίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και γνωστικής αξίας δίνει, αναντίρρητα, προοπτική διεξόδου από την κρίση και άνοιγμα ευκαιριών για τη νέα γενιά.Σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει και στο παρελθόν, αλλά μέχρι σήμερα το Ελληνικό σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.ΤΑ.Κ) χαρακτηρίζεται από διάθεση περιορισμένων και ευκαιριακών πόρων, ως ποσοστό του ΑΕΠ και την περιορισμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δαπάνες έρευνας.Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την ουσιαστική συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ), λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική και αξιολογώντας διαχρονικά την ελληνική εμπειρία, προχωρεί στη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης και συγχρόνως συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για [...]

Περισσότερα »
5 Μαρτίου 2012, 12:001 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Αναδιάρθρωση Ερευνητικού Ιστού
Δημόσια διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού

Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας είναι μία ανάγκη και πρόκληση, ώστε οι δυνάμεις της ερευνητικής κοινότητας να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της επιστήμης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο διαβουλεύσεων, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δίνει στη δημοσιότητα μία πρόταση για την αναδιάρθρωση των ερευνητικών κέντρων και των συμπράξεων και συνεργιών τους.Η πρόταση αντιστοιχεί στην πρώτη φάση αναδιάρθρωσης η οποία για λόγους σταδιακού και ελεγχόμενου μετασχηματισμού εστιάζεται κυρίως στα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα που τα απαρτίζουν και που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Στην πρόταση περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργική συγχώνευση των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται από το ΥΠΔΒΜΘ αναφορικά με τις συγχωνεύσεις των ινστιτούτων ή /και των ερευνητικών κέντρων και να συγκεντρωθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι απόψεις και θέσεις όλων των εμπλεκομέ [...]

Περισσότερα »
30 Ιανουαρίου 2012, 11:5915 Άρθρα72 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία"

Η Έρευνα, η Τεχνολογική Ανάπτυξη και η Καινοτομία αποτελούν βασικές συνιστώσες της Ανάπτυξης κάθε χώρας, σε όλες τις εποχές. Ιδιαίτερα στην εποχή αυτής της μεγάλης κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, υπάρχει ανάγκη, αφενός προστασίας της ερευνητικής κοινότητας, αφετέρου δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου έρευνας, όπου αναδύονται και υποστηρίζονται οι δυνάμεις της αριστείας σε όλους τους τομείς. Στο παρελθόν επιχειρήθηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικές τομές και καινοτομίες. Σήμερα έχουμε ανάγκη όσο ποτέ, από μια ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή και στον αναπροσανατολισμό της παραγωγικής βάσης και θα υποστηρίξει αποτελεσματικά τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή αλλά και Διεθνή Κοινωνία αλλά και Οικονομία της Γνώσης. Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου της Έρευνας και της Καινοτομίας με τη συμμετοχή του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι το μεγάλο στοίχημα για την ανάδειξη των σημαντικών δυνάμεων και των νέων ανθρώπων, που σήμερα ασφυκτιούν. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά από μία μακρά περίοδο διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία, αλλά και αξιολογώντας διαχρονικά τη [...]

Περισσότερα »
7 Φεβρουαρίου 2012, 23:598 Άρθρα206 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Σχολικός Αθλητισμός
Δημόσια διαβούλευση για τον Σχολικό Αθλητισμό και τις δομές Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Αθλητικής Διευκόλυνσης μαθητών-αθλητών υψηλών επιδόσεων

Η σύγχρονη κοινωνική, τεχνολογική και πολιτισμική πραγματικότητα, επιτάσσει την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού μας δυναμικού και την καθιέρωση νέων θεσμών, που θα καταστήσουν το Σχολείο ικανό να υποστηρίξει τις ανάγκες του μαθητή για ουσιαστική και δημιουργική εκπαίδευση.Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Σχολικού Αθλητισμού μέχρι σήμερα, ανταποκρινόταν ατελώς, τόσο στις μαθησιακές ανάγκες, όσο και στην αθλητική πραγματικότητα των μαθητών-αθλητών. Αποτέλεσμα ήταν σοβαρές δυσλειτουργίες σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο με υψηλές δαπάνες για τη διεξαγωγή σχολικών-αγωνιστικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ), τα οποία αδυνατούσαν να επιτύχουν τους βασικούς τους στόχους: μαζική συμμετοχή μαθητών σε σχολικές-αθλητικές δραστηριότητες και παροχή της απαιτουμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, που έχουν ανάγκη οι μαθητές-αθλητές.Το Υπουργείο Παιδείας, προσβλέποντας στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού δημόσιου διαλόγου αλλά και στη διαμόρφωση των νέων θεσμών Σχολικού Αθλητισμού και Αθλητικής Διευκόλυνσης, καταθέτει προτάσεις προς διαβούλευση, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εκπαίδευσης και αθλητισμού, αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.Σκοπός αυτής [...]

Περισσότερα »
14 Ιουλίου 2011, 23:598 Άρθρα234 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Διανομή και κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων
Δημόσια Διαβούλευση της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών"

Ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων παραγωγής και ιδιαίτερα του τρόπου διάθεσης της επιστημονικής και εκπαιδευτικής γνώσης, ειδικά στο χώρο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διδασκαλίας.Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω το πλαίσιο δωρεάν διάθεσης έντυπων βιβλίων με την επιτάχυνση και ηλεκτρονικοποίηση και του σταδίου της κοστολόγησης, μετά την επιτυχημένη παρέμβαση που συντελέστηκε μέσω της υπηρεσίας Εύδοξος.Επιπλέον, η επέκταση του διαδικτύου, η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών σημειώσεων και βοηθημάτων αλλά και του ηλεκτρονικού βιβλίου αποτελούν εξελίξεις που καλούν για αλλαγές. Οι δύσκολες δημοσιοοικονομικές συνθήκες απαιτούν τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:Διανομή 2010-2011Δαπάνη κοστολογημένων συγγραμμάτων~ 62.000.000 ευρώΣυνολική οφειλή σε εκδότες56.780.000 ευρώ ή 91% της συνολικής οφειλήςΣυνολική οφειλή σε αυτοεκδότες5.850.000 ευρώ ή 9 % της συνολικής οφειλήςΤο ποσό που δαπάνησαν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες το 2009, χρονιά, προ κρίσης για την απόκτηση βιβλίων ανήλθε στα 4.300.000 εκατομμύρια[1] ευρώ ή στο 7% των δαπανών για το 2010 [...]

Περισσότερα »
4 Ιουλίου 2011, 23:596 Άρθρα137 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Τεχνολογικό Λύκειο
Δημόσια Διαβούλευση για το Τεχνολογικό Λύκειο

Η γνώση αποκτά πολλαπλάσια αξία όταν βρίσκονται τρόποι εφαρμογής της, ωφέλιμοι για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον άνθρωπο.Τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Λυκείου συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις με τις πρακτικές τους εφαρμογές. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται ισόρροπα τόσο η θεωρητική σκέψη, όσο και οι δεξιότητες των μαθητών.Οι μαθητές του Τεχνολογικού Λυκείου, εκτός από τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες προσωπικές τους κλίσεις, επιλέγοντας την Ειδικότητα που τους ταιριάζει, έχουν επιπλέον την ευκαιρία να ενισχύσουν όλες εκείνες τις ικανότητες που θα τους καταστήσουν σωστούς ανθρώπους και ενεργούς πολίτες. Παράλληλα αποκτούν όλα τα εφόδια που είναι απαραίτητα για να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες μεσαίου επιπέδου.Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, ο απόφοιτος Τεχνικού Σχολείου, θεωρείται κοινωνικά ισότιμος με τον απόφοιτο Πανεπιστημίου και η αξία του καθενός σταθμίζεται από την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και όχι βάσει των τίτλων σπουδών που κατέχει.Στη χώρα μας οι λόγοι που συντελούν στο χαμηλό κοινωνικό κύρος της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι αρκετοί, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται βέβαια και η δυσκολία στην ανεύρεση θέσεων εργασίας, [...]

Περισσότερα »
30 Ιουνίου 2011, 23:596 Άρθρα429 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Όγδοο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διαβούλευση εν όψει της διαμόρφωσης Ελληνικών απόψεων για το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί σε διαβούλευση όλους τους ερευνητικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εν όψει της διαμόρφωσης των  θέσεων της χώρας για την  προσεχή φάση  της  Ευρωπαϊκής πολιτική έρευνας και καινοτομίας  (2014-2020).Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία είναι εξαιρετικά  σημαντική για τη χώρα μας, η οποία αντλεί σημαντικό τμήμα των ακαθάριστων δαπανών της για έρευνα απο το Πρόγραμμα Πλαίσιο.Η διαπραγμάτευση για το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2014-2020) ξεκίνησε  τον Οκτώβριο του 2010 με την παρουσίαση απο την Ευρωπαική Επιτροπή του κειμένου «Ευρώπη 2020: καινοτόμος ένωση», το οποίο έθεσε την έρευνα και καινοτομία στο κέντρο της στρατηγικής της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις της εποχής και να πετύχει τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς της στόχους. Αυτό έθεσε τη βάση για μια σύγκλιση ανάμεσα στις  πολιτικές έρευνας και καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ πολιτικών των κρατών μελών.Με αυτό τον σκοπό στις 9 2 2011 η Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2011, 23:5910 Άρθρα66 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο
Δημόσια Διαβούλευση «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο

Η διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού συστήματος που θα στηρίξει όλες τις επί μέρους πολιτικές της παιδείας, οι οποίες έχουν ένα και μοναδικό στόχο: να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά η καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι η Σχολική Μονάδα.Η κεντρική στόχευση των πολιτικών μας «πρώτα ο μαθητής» αντανακλάται στο «πρώτα η Σχολική Μονάδα» στο επίπεδο της διοίκησης.Για να επιτύχουμε το «πρώτα ο Μαθητής» σε επίπεδο πολιτικής υπήρξε ένα σύνολο επί μέρους θεσμικών πρωτοβουλιών και δράσεων, από την αναβάθμιση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικοί, στελέχη της διοίκησης και της παιδαγωγικής καθοδήγησης) μέχρι την αναμόρφωση της δομής και του προγράμματος σπουδών από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.Για να επιτύχουμε το «πρώτα η Σχολική Μονάδα» σε επίπεδο διοίκησης απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική δομή του συστήματος που θα είναι ευέλικτη, θα αξιοποιεί, θα συνδέει και θα αναδεικνύει όλες τις διάσπαρτες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες σε ένα σχήμα που θα υπακούει σε μια λογική: καμμία πολιτική, καμμία δομή, καμμία λειτουργία, πρωτοβουλία και δράση δεν θα είναι ασύνδετη ή ασυντόνιστη, αλλά όλες θα [...]

Περισσότερα »
15 Απριλίου 2011, 23:599 Άρθρα644 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Σύστημα Αποσπάσεων και Μεταθέσεων
Δημόσια Διαβούλευση για την αναμόρφωση του συστήματος αποσπάσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα, για δημόσια διαβούλευση, ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών σχετικά με τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, στον αποκλεισμό κάθε είδους προνομιακής μεταχείρισης και βεβαίως στην εύρυθμη λειτουργία σχολείων και  υπηρεσιών.Πρόκειται για μια σημαντική τομή, η οποία δίνει οριστικό τέλος στο όργιο ρουσφετιού και στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμπλοκή μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακών παραγόντων,  πολιτευτών, βουλευτών, υπουργών κ.ά.Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα αποσπάσεων, παρόμοιο με αυτό που ισχύει για τις μεταθέσεις, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια για κάθε κατηγορία απόσπασης.Το σύστημα των μεταθέσεων ήταν κατά βάση αντικειμενικό. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που οι αποσπάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για την καταστρατήγησή του (μοριοδότηση αποσπασμένων σε υπηρεσίες, πλασματικές υπεραριθμίες κ.ά.).Για την επικαιροποίηση και την περαιτέρω αντικειμενικοποίησή του, προτείνονται  η αναμοριοδότηση των σχολείων, ο επανα [...]

Περισσότερα »
2 Μάϊος 2011, 23:598 Άρθρα702 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο αρχών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ξεκινά τη δημόσια διαβούλευση για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά με στόχο τη συγκρότηση μιας συνεκτικής και συνθετικής πρότασης που θα αποτυπωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες σε νομοθετική πρωτοβουλία.Σκοπός μας είναι να ανασυγκροτήσουμε με βάση τα νέα δεδομένα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να αναδείξουμε τον εξέχοντα ρόλο που παίζει η ζωντανή δύναμη της διασποράς στη σύγχρονη εποχή, τόσο για την ελληνική ταυτότητα όσο και για την ιδιότητα του πολίτη του κόσμου.Καλούμε κάθε πολιτικό και κοινωνικό φορέα της διασποράς και όλους τους ενδιαφερόμενους, να αποτελέσουν κύτταρα διαλόγου και προτάσεων για την συνδιαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής «χάρτας» για την ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση της διασποράς. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε νέα ιδέα και κάθε εποικοδομητική παρατήρηση που θα κινείται σε μια ανανεωτική κατεύθυνση για τα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ(Κατεβάστε το Κείμενο της Διαβούλευσης σε μορφή *.pdf) [...]

Περισσότερα »
11 Μαρτίου 2011, 23:5914 Άρθρα236 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Τις τελευταίες δεκαετίες στόχος ήταν η μαζική ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Σήμερα βρισκόμαστε μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, με θέσεις σε αυτά που παραμένουν κενές, ακόμη και μετά την άρση των ορίων εισαγωγής. Γίνεται πλέον φανερό, ότι, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να έχουμε ποικιλία ιδρυμάτων και προγραμμάτων σπουδών, με διαφορετική μορφή και στόχους, με διαφορετικές προϋποθέσεις εισαγωγής και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο οι νέοι να έχουν διευρυμένες δυνατότητες κινητικότητας στο εσωτερικό των ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ιδρυμάτων της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με σύνδεση τίτλων σπουδών, γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων. Οι στόχοι μας αυτοί συνδέονται και με τις αλλαγές που μελετώνται στην τεχνική εκπαίδευση αλλά και με τις πρόσφατες αλλαγές στην οργάνωση της Δια Βίου Μάθησης. [...]

Περισσότερα »
14 Ιανουαρίου 2011, 23:594 Άρθρα360 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Συνενώσεις Σχολείων
Δημόσια Διαβούλευση για Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012

Οι σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ανάγκες επιτάσσουν την αναβάθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού σχολείου, που θα το καταστήσουν ικανό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτές με επιτυχία και δημιουργικότητα. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, και δομικής αναθεώρησηςΣ’ αυτό το πλαίσιο, η προώθηση μεταβολών στις σχολικές μονάδες υπηρετεί τη βασική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής «πρώτα ο μαθητής» Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2011-2012 δρομολογεί μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης  εκπαίδευσης αλλά και τον περιορισμό της σπατάλης, την αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προκειμένου να διαμορφωθούν και να υποβληθο [...]

Περισσότερα »
23 Ιανουαρίου 2011, 23:594 Άρθρα504 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Η αναβάθμιση του ρόλου των Πρότυπων – Πειραματικών
Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την αναβάθμιση του ρόλου των Πρότυπων – Πειραματικών Σχολείων

Τα πειραματικά δημόσια σχολεία έχουν μακρά ιστορία στην Ελλάδα, η οποία αρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους συνέβαλλαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών και λειτούργησαν ως πρότυπα για τη βέλτιστη εφαρμογή των εκάστοτε νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων. Παράλληλα προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες ως κέντρα πρακτικής άσκησης εκπαιδευτικών.Η χώρα μας χρειάζεται, περισσότερο παρά ποτέ, την αξιοκρατική πνευματική άμιλλα, την αριστεία και την καινοτομία, την ανοιχτή και ποιοτική αναβάθμιση μαθητών και  εκπαιδευτικών. Στόχος, συνεπώς, της αναβάθμισης των πειραματικών σχολείων είναι η επέκταση της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, η άσκηση των φοιτητών και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εξάλλου, η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, καινοτόμων εκπαιδευτικών  πρακτικών και δράσεων, εναλλακτικών μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου θα συμβάλλει στον γενικό εκσυγχρονισμό του συστήματος.Σε γενικότερο επίπεδο το προτεινόμενο σχήμα ανανεωμένης λειτουργίας των πειραματικών σχολείων επιδιώκει να εξουδετερώσει τις πιθανότητες κοινωνικών διακρίσεων, οι οποίες χαρακτήριζαν άλλοτε τ [...]

Περισσότερα »
25 Ιανουαρίου 2011, 23:596 Άρθρα333 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Αναδιάρθρωση Δομών
Δημόσια Διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού , Εκπαιδευτικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η εκπαίδευση βρίσκεται σε κάθε εποχή και σε όλες τις χώρες  στο προσκήνιο του δημόσιου ενδιαφέροντος. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο πυρήνας όλων των αλλαγών, όσον αφορά την εξέλιξη και ανάπτυξη των κοινωνιών και των πολιτών.  Εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν τη σημασία της για την οικονομική ανάπτυξη και επιτυχή αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού και για τη διαμόρφωση πολιτών που καλούνται να διασφαλίσουν και να διευρύνουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε μια εποχή αβεβαιότητας.Σε όλο τον κόσμο, οι προβληματισμοί που θέτει η  ανάδυση της κοινωνίαs της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση, η έκρηξη των νέων τεχνολογιών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ωθούν στην αναζήτηση και υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που θα επιτρέψουν στην εκπαίδευση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των καιρών. Στη χώρα μας μια ανάλογη προσπάθεια βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προβαίνει στην αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού, Εκπαιδευτικού, Πολιτιστικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησ [...]

Περισσότερα »
25 Ιανουαρίου 2011, 23:5910 Άρθρα173 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Μέντορας νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού
Δημόσια Διαβούλευση για το Θεσμό του Μέντορα νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού

Οι σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ανάγκες επιτάσσουν την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση νέων θεσμών, που θα καταστήσουν  το ελληνικό σχολείο ικανό να αντιμετωπίσει άμεσα τις ανάγκες αυτές με επιτυχία και δημιουργικότητα. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης.Σ’ αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι αποτελεί ισχυρή αναγκαιότητα η υιοθέτηση ενός νέου θεσμού παιδαγωγικής και διδακτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στις νέες εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, και ευρύτερα κοινωνικές συνθήκες. Με βάση αυτή τη διαπίστωση μελετάται η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.Αποβλέποντας αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και αφετέρου στη διαμόρφωση του εν λόγω θεσμού, ειδικότερα σε σχέση με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης, κατατίθεται το πλαίσιο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον κάθε π [...]

Περισσότερα »
14 Δεκεμβρίου 2010, 23:596 Άρθρα354 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Χρόνος Υποβολής Μηχανογραφικών
Διαβούλευση για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων

Δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση κείμενο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του χρόνου υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.Το Υπουργείο εξετάζει με προσοχή όλες τις πλευρές του ζητήματος και τις γνώμες που διατυπώνονται με αποκλειστικό κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και γι’ αυτό δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση. Για τον λόγο αυτό, δίνει σήμερα στην δημοσιότητα τους λόγους που οδήγησαν στο ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας υποβολής των μηχανογραφικών.Στην πολιτική, υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται για λόγους ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος που ενδεχομένως μπορούν να θίξουν κάποιες κοινωνικές ομάδες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους και δεν επηρεάζει καμμία άλλη κοινωνική ομάδα. Είναι λοιπόν οι υποψήφιοι και οι οικογένειες τους εκείνοι των οποίων η γνώμη θα έχει καθοριστική σημασία στην λήψη της τελικής απόφασης. [...]

Περισσότερα »
8 Δεκεμβρίου 2010, 23:591 Άρθρα1165 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
Δημόσια διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου εγκαινίασε την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 τη δημόσια διαβούλευση για το σχολιασμό του κειμένου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας». Με αυτό τον τρόπο αποσκοπείται η ανακίνηση του ευρύτερου δυνατού διαλόγου γύρω από την «αρχιτεκτονική» του ερευνητικού ιστού στη χώρα, μεταξύ του ερευνητικού κόσμου κι ανθρώπων από το χώρο των ερευνητικών κέντρων, των ΑΕΙ, των θεσμικών οργάνων έρευνας και τεχνολογίας, τον παραγωγικό τομέα, τις επιστημονικές οργανώσεις κ.λπ.Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση διατυπώνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας για το σχεδιασμό και την οργάνωση του ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα.Η διαβούλευση στην παρούσα φάση θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου 2010. [...]

Περισσότερα »
24 Οκτωβρίου 2010, 23:591 Άρθρα32 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Κάλεσμα της Υπουργού σε δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη διά βίου μάθηση προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τη διά βίου μάθηση σε αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή το τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει κάποιος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μη τυπική ή άτυπη μάθηση, καθώς και από την επαγγελματική και κοινωνική εμπειρία των πολιτών,  δεν αναγνωρίζονται και δεν αξιοποιούνται.Πιστοποιημένες δεξιότητες και προσόντα, σημαίνουν  καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, περισσότερος ευκαιρίες επιτυχίας, λιγότερο άγχος εργασιακής ανασφάλειαςΗ συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στη χώρα μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να απαγκιστρωθούμε από αγκυλώσεις του παρελθόντος, να βάλουμε μια τάξη στο άναρχο πεδίο των κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που δίνονται από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και να καταστήσουμε διαφανή σε ό [...]

Περισσότερα »
5 Σεπτεμβρίου 2010, 23:5924 Άρθρα495 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Εθνική Στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Σήμερα, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις μας για την σημαντικότερη στρατηγική μας επιλογή που αφορά στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, για να ανταποκριθεί το ελληνικό σχολείο άμεσα και με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται στην πολύχρονη έρευνα και τα επίμονα αιτήματα ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και κάθε πολίτη.Η επιλογή μας αυτή, αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση στην ανάπτυξη της χώρας και κυρίως στη νέα γενιά που καλείται να ορίσει τη ζωή της σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο και απαιτητικό διεθνές, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.Επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και μαζί τους χαράσσουμε μια σαφή και με προοπτική Εθνική Στρατηγική Επιμόρφωσης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική ανέλιξη κάθε εκπαιδευτικού, καθώς και το δικαίωμά του να θέτει την προσωπική του σφραγίδα στην σταδιοδρομία του.Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία η επιστημονική επιτροπή του προγ [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2010, 23:597 Άρθρα293 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου - Διαδικασίες Αυτο-αξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Οι  σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές αλλαγές απαιτούν συστηματικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, προκειμένου το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί, άμεσα και με επιτυχία, στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης.Σ’ αυτό το πλαίσιο η αυτοαξιολόγηση και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί μια ισχυρή αναγκαιότητα συνδεδεμένη σε ένα βαθμό με την τάση της ενίσχυσης της σχολικής μονάδας ως φορέα κριτικής και γόνιμης υποδοχής, διαμόρφωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.Η αυτοαξιολόγηση προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας, υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.Αποβλέποντας, αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και αφετέρου στη διάδοση και εδραίωση μιας μορφής αξιολόγησης στ [...]

Περισσότερα »
4 Ιουλίου 2010, 23:596 Άρθρα251 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης
Δημόσια Διαβούλευση για το "Σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης"

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού και πληθυσμιακών μετακινήσεων, πολύ περισσότερο μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των πολιτών αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την οικονομία μιας  χώρας. Ταυτόχρονα, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών μέσω της εδραίωσης μιας γενικής κουλτούρας μάθησης από την προσχολική ηλικία ως την τρίτη ηλικία δε συνδέεται μόνο με την οικονομική ευημερία σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και με άυλα αγαθά όπως είναι η κοινωνική συνοχή μιας χώρας και η δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών.Σε αυτούς τους δυο στόχους αποσκοπεί η νέα πολιτική για τη διά βίου μάθηση, οι βασικές αρχές της οποίας τέθηκαν το Φεβρουάριο σε δημόσια διαβούλευση: στην προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών.Το σχέδιο νόμου που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση προωθεί μια ολιστική ιδέα της διά βίου μάθησης και εστιάζει στην ανάπτυξή της  στη βάση δυο συγκεκριμένων  πολιτικών επιλογών: Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης με πέρασμα από ένα συγκεντρωτικό και άκαμπτο σύστημα διά [...]

Περισσότερα »
11 Ιουλίου 2010, 23:597 Άρθρα92 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
1 Άρθρα216 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
3 Άρθρα3540 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους 2010 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους 2010 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θέτει σε ανοιχτή διαβούλευση για διάστημα 8 ημερών (από 16 έως και 23 Απριλίου 2010), το «Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους 2010», το οποίο στοχεύει στη στήριξη δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών νέων γύρω από τους τρεις θεματικούς άξονες/προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για το τρέχον έτος:α) Εργασιακές Σχέσεις, Απασχόληση, Καταπολέμηση Ανεργίας,β) Κοινωνική ενσωμάτωση-Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμούγ) Οικολογική Συνείδηση, Πράσινη Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους [...]

Περισσότερα »
23 Απριλίου 2010, 23:597 Άρθρα43 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!