• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 23 Ιουνίου 2011, 13:10

    Η πρακτική άσκηση υπάρχει πάνω από δύο δεκαετίες στα Α.Τ.Ε.Ι. και λειτουργεί ικανοποιητικά. Μπορεί το ίδιο μοντέλο να εφαρμοστεί και στο Τεχνολογικό Λύκειο. Η Πρακτική Άσκηση πρέπει να γίνεται μετά το τέλος της 3ης τάξης και φυσικά να μπορεί να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Η εποπτεία εφαρμογής της πρακτικής άσκησης μπορεί να ανατίθεται σε ομάδες καθηγητών της ειδικότητας που ανήκουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης ή σε όμορες σε αυτήν που ανήκει ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιώτες αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η επιλογή των μαθητών για πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς να γίνεται με κριτήρια (π.χ. βαθμολογία πτυχίου). Ο χρόνος πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης να μην είναι δεσμευτικός. Να μπορεί αν θέλει ο μαθητής να εκπληρώσει πρώτα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και στη συνέχεια να κάνει πρακτική άσκηση.