• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Μαυροματίδης' | 23 Ιουνίου 2011, 15:02

    Αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΛ το επιλέγουν μαθητές που θέλουν να πάρουν απλώς ένα 'χαρτί' με έναν εύκολο τρόπο. Για μένα το Τεχνολογικό Λύκειο θα πρέπει να είναι ένα Λύκειο κλειστό με εξετάσεις εισαγωγής σε αυτό οι οποίες θα ανιχνεύουν αν υπάρχει ένα προαπαιτούμενο υπόβαθρο το επίπεδο του οποίου δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο αλλά θα απαιτεί κάποια εξοικείωση με έννοιες Φυσικής και Μαθηματικών που υποτίθεται ότι έχουν αφομοιωθεί στο Γυμνάσιο. Με αυτό τον τρόπο αυτόματα οι ίδιοι οι μαθητές που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις θα αποκτήσουν μια βελτιωμένη εικόνα για τους εαυτούς τους και για το σχολείο το οποίο βρίσκονται. Θα αποφευχθεί έτσι, με έναν επιδέξιο και σχετικά ανέξοδο για το κράτος τρόπο, η σημερινή αντιμετώπιση των Τ.Ε.Λ./ΕΠΑ.Λ./Τ.Ε.Ε. ως σχολείων μειωμένων προσδοκιών. Τα παιδιά από την πρώτη μέρα κιόλας στο Τεχνολογικό Λύκειο θα νοιώθουν ικανά και άξια που βρίσκονται μέσα σε αυτό και θα ατενίζουν το μέλλον με πιο πολλή αισιοδοξία. Όσοι έχουν ασχοληθεί εκ των έσω με την Τεχνική Εκπαίδευση καταλαβαίνουν πως το κυριότερο πρόβλημα με τα παιδιά είναι η μειωμένη αυτοεκτίμηση που αποκτούν μόνο και μόνο από τη φοίτηση τους στο συγκεκριμένο σχολείο. Τα παιδιά που δεν θα πετύχουν σε αυτές τις εισαγωγικές εξετάσεις θα μείνουν προσωρινά εκτός Τεχνολογικού Λυκείου αλλά θα μπορούν να φοιτήσουν την Α' τάξη του Γενικού Λυκείου και να προετοιμαστούν, εφόσον συνεχίζουν να το επιθυμούν, για την επιτυχή εισαγωγή τους στη Β' τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου. Το Τεχνολογικό Λύκειο, ενταγμένο μέσα στο νέο οικονομικοπολιτικό περιβάλλον, αποτελεί μονόδρομο για την οικογένεια που θέλει να δώσει εφόδια ποιοτικότερης ζωής στο παιδί της. Το ζήτημα δεν είναι το αν και το πως θα περάσει το παιδί σε κάποιο ΤΕΙ αργότερα αλλά αν θα γίνει δουλειά σωστή μέσα στο Τεχνολογικό Λύκειο. Ο τρόπος εισαγωγής στα ΤΕΙ ας είναι μέλημα των διοικήσεων των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Πιστεύω πως η κάθε βαθμίδα πρέπει να έχει ως μέλημά της το πως θα μπαίνουν οι μαθητές στη δική της δομή και όχι πως θα βγαίνουν.Έτσι θα συμπαρασύρει και τις προηγούμενες δομές να αλλάξουν (Γυμνάσιο).