• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 23 Ιουνίου 2011, 18:49

    Να μας εξηγήσουν οι υπεύθυνοι της επιτροπής που συνέταξαν το σχέδιο και το πρόγραμμα σπουδών του τεχνολογικού λυκείου: με ποια λογική τα παιδιά, τα οποία θα έχουν σκοπό να εξειδικευτούν σε τεχνικές ειδικότητες, θα πρέπει να διδάσκονται ιστορία ή ξένη γλώσσα στην γενική παιδεία και όχι φυσικές επιστήμες που είναι συναφείς με τα μαθήματα τεχνικών ειδικοτήτων και θα τους καθιστούσαν,θεωρώ, ως υποψήφιους με πληρέστερη κατάρτιση για αυτό που προορίζονται και θα στοχεύουν στην επαγγελματική τους ζωή;