• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ' | 23 Ιουνίου 2011, 23:06

    Η πρόταση για το τεχνολογικό λύκειο κατα την γνώμη μου παρουσιάζει αρκετά θετικά αλλά και μερικά πολύ αρνητικά σημεία. Πριν αρχίσω ομώς να τα απαριθμώ θα σταθώ λίγο στο χρονοδιάγραμμα μετάβασης και στη μετατροπή των υπαρχόντων ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ σε Τεχνολογικά λύκεια. Θα πρέπει όλα τα ΕΠΑ.Λ και οι ΕΠΑ.Σ που λειτουργούν σήμερα και έχουν πάνω απο 200 μαθητές να μετατραπούν σε Τεχνολογικά λύκεια. Καμία ειδικότητα απο τις ήδη υπάρχουσες να μην καταργηθεί αν καλύπτει τον ελάχιστο αριθμό μαθητών. Επίσης, πρέπει να δημιουργηθούν και νέες ειδικότητες με βάση τις αναγκές των τοπικών κοινωνιών. Οι ΕΠΑ.Σ πρεπεί να μετατραπούν σε Τεχνολογικά λύκεια στο ωράριο που λειτουργούσαν. Επίσης όσο αφορά στο μεταβατικό στάδιο θα πρέπει απο το σχολικό έτος 2011-12 παράλληλα με την Α' ΕΠΑ.Σ να λειτουργήσει Α' Τεχνολογικού λυκείου έτσι ώστε το σχολικό έτος 2012-13 να μην εμφανιστεί το φαινόμενο να υπάρχουν Τεχνολογικά λύκεια χωρίς τη Β'τάξη. Θα αρχίσω με τα θετικά σημεία, που είναι : 1) Η δημιουργία ενός αυτοδύναμου σχολείου, του Τεχνολογικού Λυκείου που ενσωματώνει τον θέσμο των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ. 2) Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου προβλέπεται η επιλογή 2 τρίωρων μαθημάτων αντιπροσωπευτικών των τομέων, το οποίο είναι θετικό. Πιο θετικό θα ήταν βέβαια η επιλογή 4 τρίωρων μαθημάτων για να έχει ο μαθητής ευρύτερη εικόνα για το αντικείμενο των τομέων που καλείται να επιλέξει στη Β' τάξη. 3) Η ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων ειδίκευσης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( Δ’ έτος ) θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της. 4) Η πρακτική άσκηση χωρίς να αναφέρονται βέβαια λεπτομέρειες για το πώς αυτή θα επιτευχθεί. 5) Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια και ένα από τα αρνητικά σημεία που συνέβαλλαν στην απαξίωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 6) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που δεν έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκάδες χρόνια. 7) Η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων. Έλπιζω η εξαγγελία να γίνει και πράξη και να μην μείνει εξαγγελία. Συνεχίζω με τα αρνητικά σημεία της πρότασης που είναι: 1) Σημαντικό είναι η μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου από 35 ώρες την εβδομάδα, που εφαρμόζεται σε όλες τις προηγούμενες μορφές σχολείων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στις 31 υποχρεωτικές ώρες για όλους τους μαθητές με την προσθήκη των 4 ωρών των μαθημάτων υποστήριξης μέσα στο σχολικό πρόγραμμα , τις οποίες δεν θα παρακολουθούν όλοι οι μαθητές, άλλα μόνο όσοι έχουν μαθησιακές αδυναμίες. Θετικό σημείο είναι οι ώρες μαθημάτων υποστήριξης να περιλαμβάνονται μέσα στο σχολικό πρόγραμμα άλλα όχι σε βάρος των άλλων υποχρεωτικών μαθημάτων. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να αυξηθεί το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα τους και πέραν του 35ωρου, μέχρι 38 ώρες εβδομαδιαία ώστε να συμπεριληφθούν και τα μαθήματα υποστήριξης. 2) Η δραστική μείωση των μαθημάτων γενικής παιδείας στην Β΄ τάξη και στην Γ΄ τάξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μηδενισμός των ωρών διδασκαλίας Φυσικής και Χημείας στην Β’ και Γ΄ τάξη, μαθημάτων που είναι αναγκαία για να συνεχίσουν οι μαθητές τις σπουδές τους στα ΑΤΕΙ και μείωση των ωρών διδασκαλίας στα μαθηματικά που και αυτά είναι απαραίτητα για τα ΑΤΕΙ . Δεν είναι δυνατόν ένας μαθητής που φοιτά σε Τεχνολογικό Λύκειο να διδάσκεται μαθήματα Φυσικής και Χημείας 3 ώρες σε όλη την διάρκεια των σπουδών του ( με το ισχύον σύστημα διδάσκεται σύνολο 12 ώρες )και Μαθηματικά 9 ώρες συνολικά ( με το ισχύον σύστημα διδάσκεται 15 ώρες). Με την πρότασή σας αυτή αναιρείται οι ίδιοι τις αιτιάσεις που αναφέρετε για την αποτυχία των ΕΠΑΣ που δεν διδασκότανε γενικά μαθήματα με τον μηδενισμό διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων. 3) Ο διαχωρισμός των μαθητών στην Γ΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου. Θα πρέπεινα μην υπάρχει κανένας διαχωρισμός στην Γ΄ τάξη αλλά να ισχύσει ότι εφαρμόζεται και στα ΕΠΑΛ. Οι μαθητές στην Γ΄ τάξη να δηλώνουν ποιοι επιθυμούν να διδάσκονται μαθήματα κορμού γενικής παιδείας με διέξοδο κατόπιν ειδικών εξετάσεων στα ΑΤΕΙ και ποιοι επιθυμούν να διδαχθούν μαθήματα κατεύθυνσης γενικής παιδείας με πανελλήνιες εξετάσεις σε 6 μαθήματα για τα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ, όπως ισχύει στο ΕΠΑΛ. 4) Η λειτουργία Τεχνολογικών Λυκείων υπό την ευθύνη άλλων Υπουργείων ή ΝΠΔΔ. Η μέχρι σήμερα λειτουργία σχολείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει δείξει ότι στα σχολεία των άλλων Υπουργείων ή ΝΠΔΔ δεν εφαρμόζετε η υπάρχουσα νομοθεσία αλλά έχουν προνόμια που αποβαίνουν σε βάρος πάντα των σχολείων του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει επιτέλους να αναμορφώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και εκπαίδευση να παρέχει μόνο το Υπουργείο Παιδείας, ενώ όλα τα άλλα παραγωγικά υπουργεία να παρέχουν μόνο κατάρτιση.