• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Μακρής' | 24 Ιουνίου 2011, 20:35

    Εισαγωγή μαθήματος 1 ή 2 ωρών ΣΕΠ στη Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου, ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν σωστή και έγκυρη πληροφόρηση για τους τομείς και τις ειδικότητες που καλούνται να επιλέξουν στη Β΄ Λυκείου. Το μάθημα να διδάσκεται από πιστοποιημένο καθηγητή-σύμβουλο σταδιοδρομίας.