• Σχόλιο του χρήστη 'Γκούτζιος. Δημήτριος' | 24 Ιουνίου 2011, 23:58

    Να εφαρμοσθεί η μεθοδολογία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή των Αστυνομικών Ακαδημιών ή η μεθοδολογία πρακτικής άσκησης των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. Μπορεί ένα από τα πιο πάνω επιτυχημένα μοντέλα να εφαρμοστεί και στο Τεχνολογικό Λύκειο. Η εποπτεία εφαρμογής της πρακτικής άσκησης πρέπει να ανατίθεται μόνο σε επόπτη καθηγητή της ειδικότητάς του μαθητή. Οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιώτες αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η επιλογή των μαθητών για πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς να γίνεται με κριτήρια (π.χ. βαθμολογία πτυχίου).