• Σχόλιο του χρήστη 'Κολοζώφ Χρήστος' | 28 Ιουνίου 2011, 22:02

    Επιβάλλεται η συνεργασία, σε αυτό το επίπεδο, με επαγγελματίες κάθε ειδικότητας. Η πρόσκληση για ενημέρωση - επιμορφωση των μαθητών μπορεί να αποτελέσει πολύ ισχυρό κίνητρο. Είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον τρόπος να ανοίξουμε το σχολείο στην κοινωνία. Φυσικά χρειάζεται ένας χρονικός περιορισμός, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση (πχ 10 – 15% του αναλυτικού προγράμματος).