• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 29 Ιουνίου 2011, 19:36

    Είναι επιτακτική ανάγκη, άμεση και διαρκής, οι επαγγελματικοί τομείς και οι ειδικότητες του τεχνολογικού λυκείου να έχουν την απαιτούμενη συμβατότητα με τις κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τούτο συνεπάγεται α. προσδιορισμό των αναγκών της χώρας σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας ή αστικών κέντρων κ.λ.π. βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. β. προσδιορισμό των αναγκών των παραγωγικών τομέων που βρίσκονται σε ανάπτυξη ή σε πορεία προς ανάπτυξη, ανάγκες που επιζητούν ανθρώπινο εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψή τους. Η παρατήρηση της πραγματικότητας βοηθεί στην καταγραφή της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού που καλείται το τεχνολογικό λύκειο να καλλιεργήσει, να διαμορφώσει, στον τόπο και στο χρόνο επιτέλεσης της τεχνολογικής εκαπίδευσης. Γνώση και τεχνολογία, γνώση και εμπειρία επιζητούν επαρκείς νοητικές και φυσικές δυνάμεις των νεαρών ατόμων τα οποία προσφεύγουν και εγγράφονται στα τεχνολογικά λύκεια. Για όσο χρόνο το τεχνολογικό λύκειο θα είναι καταφύγιο για τα νεαρά άτομα που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα - δυσκολίες του γενικού λυκείου, το τεχνολογικό λύκειο θα διατηρείται ως προθάλαμος του τομέα παραγωγής προιόντος που δεν οξυγονώνεται, με άμεσες συνέπειες την αδυναμία διαμόρφωσης μεσαίων στελεχών, στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στην ''απαιτούμενη συμβατότητα...'' Στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού σκόπιμο είναι να αναζητηθούν μέθοδοι προσδιορισμού των ικανοτήτων, της κλίσης, της αξιολόγησης των μαθητευομένων στους τομείς που οι ίδιοι επέλεξαν και ενδυνάμωσης ενός μηχανισμού, κύριος παράγοντας οι διδάσκοντες, συμβουλευτικού χαρακτήρα για τον επαναπροσδιορισμό της δράσης - κατεύθυνσης του/της μαθητευόμενου/ης, στην περίπτωση που κρίνεται ανεπαρκής η αποδοτικότητα των προσπαθειών του/της. Η διαμόρφωση μεσαίου στελέχους παραγωγικής μονάδας περνά, κατ'απόλυτη σχέση, μέσα από το ίδιο το τεχνολογικό λύκειο. Εκεί, είναι ανάγκη να οικοδομείται η συνείδηση κοινωνικής ευθύνης του/της μαθητευόμενου/ης, της συνείδησης να ''κάνει καλά'' τη δουλειά του στο ''πόστο'' που θα επανδρώσει. Είναι ανάγκη, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, το τεχνολογικό λύκειο όχι μόνο να ανταποκριθεί στην ''απαιτούμενη συμβατότητα...'' αλλά να γίνει ικανό να συμμετάσχει σε καινοτόμους προσανατολισμούς που θα αναδομήσουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.