• Σχόλιο του χρήστη 'Παπιγκιώτη Βικτωρία' | 30 Ιουνίου 2011, 11:38

    Η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό/επαγγελματικό περιβάλλον δεν είναι απλά επιθυμητη, είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Και είναι απαραίτητο όχι μόνο να αρθούν οι όποιες γραφεικρατικές "αγκυλώσεις" υπάρχουν, πίσω από τις οποίες κρύβονται όσοι δεν θέλουν να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία του σχολείου, αλλα και αυτή η σύνδεση να θεσμοθετηθεί και να γίνει μέρος της λειτουργίας του σχολείου. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια χρονική περίοδος, 2-3 ημερών, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, στην οποία οι μαθητές της Α' Τάξης θα ενημερώνονται για την σχέση ειδικοτήτων-επαγγελμάτων και αναλυτικά για τις σχολές στις οποίες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Την ίδια ενημέρωση πρέπει να έχουν και οι γονείς, πολλοί από τους οποίους έχουν ελλειπείς ή συγκεχυμένες πληροφορίες με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τελικά τα παιδιά προς λανθασμένη κατεύθυνση. Την ίδια αυτή χρονική περίοδο θα πρέπει να ενημερώνονται οι μαθητές της Γ' Τάξης από επαγγελματίες για τις προοπτικές και τις δυσκολίες του κάθε επαγγέλματος, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο στην προσπάθειά τους στην τελευταία τάξη. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν εν δυνάμει εργαζόμενοι και μελλοντικοί φοιτητές, γιατί έχουν την τάση να εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους και να χάνουν τον στόχο τους. Και φυσικά αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με συνεχείς επισκέψεις σε επιχειρήσεις και σχετικούς φορείς.