• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΕΛΕΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ' | 30 Ιουνίου 2011, 13:44

    Είναι ηλίου φαεινότερον οτι οι Επαγγελματικοί Τομείς και οι Ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου πρέπει να έχουν την απαιτούμενη συμβατότητα με τις κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τις ανάγκες του παραγωγικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Η λειτουργία των ειδικοτήτων στα κατά τόπους Τεχνολογικά Λύκεια θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους παραγωγικούς συντελεστές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η λειτουργία ειδικοτήτων σε τοπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες απασχόλησης και την υπάρχουσα ανεργία των νέων και την διαρθρωτική ανεργία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να θεσπιστεί Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε κάθε Καποδιστριακό Δήμο. Το Συμβούλιο αυτό θα συγκροτείται από αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Δ/ντές Τεχνολογικών Λυκείων, εκπ/κούς τεχνικών ειδικοτήτων, μέλη παραγωγικών φορέων και σωματείων. Ο ρόλος του οργάνου αυτού είναι προφανής: να ασχολείται με όλα τα επιμέρους ζητήματα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Δήμου... (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο του 'Καλλικράτη')