• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Πεγιόπουλος' | 30 Ιουνίου 2011, 21:52

    Έχω να επισημάνω κάποιες αστοχίες στην δομή του τεχνολογικου λυκείου. 1) Οι μαθητές της Α τάξης τεχνολογικού λυκείου διδάσκονται 2 ώρες φυσική και 1 ώρα χημεία, ενώ οι μαθητές της αντίστοιχης τάξης του ενιαίου λυκείου έχουν 3 ώρες φυσική και 2 χημεία. 2) Στην Β λυκείου στο τεχνολογικό λύκειο οι μαθητές έχουν ΜΗΔΕΝ ώρες φυσικής και χημείας σε αντίθεση με τους μαθητές του ενιαίου λυκείου που έχουν 7 ώρες φυσική και χημεία που μπορούν να φτάνουν και στις 11 ώρες αν οι μαθητές επιλέξουν την ενίσχυση στα μαθήματα αυτά. 3) Στην Γ λυκείου στο τεχνολογικό λύκειο οι μαθητές έχουν ΜΗΔΕΝ ώρες φυσικής και χημείας Με βάση τα παραπάνω επισημαίνω τα εξής: 1) Οι μαθητές του τεχνολογικού λυκείου δεν θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. σε σχέση με τους μαθητές του ενιαίου Λυκείου. Αυτό γιατί δεν διδάσκονται καθόλου Φυσική και Χημεία στην Β τάξη, υποδιδάσκονται στην Α τάξη και καλούνται στην Γ τάξη να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Γ τάξης ενιαίου Λυκείου και να συναγωνιστούν με τους μαθητές αυτούς. 2) Οι μαθητές του τεχνολογικού Λυκείου που θα έχουν πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. με τα τέσσερα μαθήματα, δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στα προγράμματα σπουδών γιατί δεν θα ξέρουν καθόλου Φυσική και Χημεία. Δεν μπορώ να φανταστώ τον φοιτητή που θα είναι στο τμήμα ηλεκτρονικής και δεν θα ξέρει τί είναι ο πυκνωτής ή που θα είναι στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων και δεν θα γνωρίζει χημεία. Θα οδηγηθούν στα φροντιστήρια. 3) Τέλος, Τεχνολογικό Λύκειο χωρίς Φυσική δεν είναι τεχνολογικό. Γιατί η βάση της τεχνολογίας είναι η φυσική. 4) Η διαφορά αυτή του ωρολογίου προγράμματος καθιστά το Τεχνολογικό Λυκειο κατώτερο. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η παρουσία (σε ώρες διδασκαλίας τουλάχιστον όπως στο παλιό πρόγραμμα σπουδών) της Φυσικής και της Χημείας, στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο. Ας μελετηθούν και οι προτάσεις που έχουν γίνει για το ωρολόγιο πρόγραμμα και από άλλους σχετικούς φορείς. Κατά τα άλλα το νομοσχέδιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Μια τέτοια όμως αστοχία μπορεί να αποβεί μοιραία για την εξέλιξη του εγχειρήματος. Νίκος Πεγιόπουλος - εκπαιδευτικός