• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΚΜ' | 2 Ιουλίου 2011, 10:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

    Είναιλογικό η Βιβλιοθήκη να έχει τουλάχιστον δύο αντίτυπα των προτεινόμενων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων όλων των τμημάτων του Ιδρύματος. Αυτό βέβαια εφόσον διανέμονται στους φοιτητές ατομικά αντίγραφα σε έντυπη μορφή. Σε περιπτώσεις που το σύγγραμμα είναι ηλεκτρονικό η Βιβλιοθήκη σαφώς πρέπει να δίνει πρόσβαση στο σύγγραμμα και να κρατά και αρχείο συγγραμμάτων. Το σχόλιο που υπάρχει για την επιστροφή των συγγραμμάτων από τους φοιτητές για επαναχρησιμοποίησή τους από τους επόμενους με βρίσκει αντίθετη, καθώς το σύγγραμμα αποτελεί σημείο αναφοράς (ή τουλάχιστον πρέπει να αποτελεί) για την επιστημονική εξέλιξη των φοιτητών τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών όσο και μετά. Είναι σαφές ότι η ηλεκτρονική έκδοση των συγγραμμάτων θα λύσει μια σειρά από τέτοια προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και η μελλοντική δραστηριοποίηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην η- έκδοση συγγραμμάτων και η περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών η -εκδόσεων με στόχο όχι μόνο τη μείωση του κόστους αλλά και τη διαρκή ποιοτική τους αναβάθμιση.