• Σχόλιο του χρήστη 'Βλάσιος Χρυσάνθου' | 3 Ιουλίου 2011, 23:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  2

    Αντί να διανέμονται δωρεάν βιβλία στους φοιτητές, θα έπρεπε να ενισχυθούν οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων με ποικιλία κλασικών διδακτικών βιβλίων. Το βασικό βοήθημα κάθε μαθήματος αποτελούν οι διδακτικές σημειώσεις του διδάσκοντα, οι οποίες μέχρι τώρα τυπώνονταν στα πανεπιστημιακά τυπογραφεία. Πέραν τούτων, θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν κλασικά βιβλία (textbooks) στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και να τα μελετούν ή να κάνουν φωτοτυπίες επιτόπου. Από την πολυετή παραμονή μου στη Γερμανία δεν ενθυμούμαι δωρεάν διανομή βιβλίων του ελευθέρου εμπορίου στους φοιτητές. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, αποτελεί σπατάλη η δωρεάν διανομή βιβλίων του ελευθέρου εμπορίου στους φοιτητές.