• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Βιδάλης' | 14 Ιουλίου 2011, 22:53

    Στοιχειώδης αποτίμηση της σημερινής κατάστασης του ελληνικού αθλητισμού, του σχολικού αθλητισμού αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος οδηγούν σε αναγκαίες και καινοτόμες τομές. Το μοντέλο του "διεφθαρμένου" ημί- και επαγγελματικού σπορ, είτε αυτό είναι το ποδόσφαιρο είτε άλλο άθλημα, με τα κρούσματα βίας, το ντοπάρισμα, το παράνομο στοίχημα και τα παράκεντρα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να μείνουν μακριά από το σχολείο. Η σημερινή κρίση ας αποτελέσει το εφαλτήριο για αλλαγές και υποστήριξη αθλημάτων που δεν διακρίνονται από τέτοια χαρακτηριστικά. Το σκάκι, ως πνευματικό άθλημα, με ελάχιστο κόστος μπορεί να αποτελέσει μιά τέτοια επιλογή. Τα χαρακτηριστικά του είναι αναγνωρισμένα τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς: αναπτύσει την αντικειμενική κρίση, τον σχεδιασμό, τη φαντασία και την προσοχή, την αυτογνωσία και φυσικά στερείται παντελώς της τύχης. Τόσο μελέτες όσο και προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες έχουν καταδείξει την πολλαπλή εκπαιδευτική του αξία και τα πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα που είχε στις επιδόσεις των μαθητών σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά ή οι ξένες γλώσσες. Οι τοπικές κοινωνίες, διά μέσου των Δήμων, υποστηρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια, το σκάκι, αναγνωρίζοντας έτσι έμπρακτα την πολύπλευρη σημασία του. Ας κάνει το υπουργείο Παιδείας το πρώτο βήμα για την ανάδειξη του σκακιού ως εθνικού σπορ για το 2020. Ενδεικτική βιβλιογραφία: 1) Dextreit&Engel: Jeu d' echecs et sciences humaines, Payot 1981 2) Milletto & others: I Bambini e gli Scacchi, Armando editore, 2005 3) Garrido: Educando desde el ajedrez, Editorial Paidotrivo, 2001 4) Πρότυπο σχολικό πρόγραμμα "Κίνηση Σκακιού" του δήμου Θεσσαλονίκης, το 1984 (περιοδικό Diva Caissa, 7/Οκτώβριος 1986) 5) Chess in schools, Βελιγράδι, 1980 6) Bosch&Giddins: The chess instructor, New in Chess, 2008 7) Moreno: Teaching life skills through chess, American L.P., 2002 8) πρακτικά 1ου διεθνούς σεμιναρίου (Curitiba, Brazil, 11/1993): On chess in Schools, Σκακιστική Ομοσπονδία Βραζιλίας, 1993)