• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης' | 5 Ιανουαρίου 2012, 20:52

    H συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και Επιστημόνων δεν θα είναι εξίσου αποτελεσματική όσο η δυνατότητα ανάληψης ερευνητικών έργων με την μορφή ολοκληρωμένων project που θα καθορίζονται απο τις επιχειρήσεις ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Επίσης η κινητικότητα των ερευνητών σε επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδέετε με συγκεκριμένα τελικά παραδοτέα προκαθορισμένα απο την αρχή που θα είναι με αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο τρόπο αξιολογήσιμα. Τέλος θα πρέπει να δημιουργεί ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα βοηθάει στο matching making μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών.