• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Καστανάς' | 6 Ιανουαρίου 2012, 16:04

    Προτείνεται η ενοποίηση ομοειδών κέντρων, κατά το πρότυπο της ενοποιήσεως ΑΕΙ, μετά από αξιολόγηση, ώστε να υπάρξει η κρίσιμη μάζα ερευνητών και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων.