• Σχόλιο του χρήστη 'Anonymos' | 10 Ιανουαρίου 2012, 12:00

    Ο υπό διαβούλευση Νόμος για την Έρευνα δεν προβλέπει τίποτα σχετικά με την δι-ιδρυματική κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, ερευνητών και μελών ΔΕΠ, στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών αδειών, αποσπάσεων και μετακλήσεων, όπως πρότεινε η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (16-12-2010). Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ερευνητές και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς [σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντος νόμου για την έρευνα (Ν 1894/1990) επιτρέπεται μόνο η απόσπαση ερευνητών σε άλλο εθνικό ερευνητικό κέντρο, ακαδημαϊκό κέντρο, ανεξάρτητο ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ινστιτούτο, όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες]. Μια ξεκάθαρη διάταξη που θα επιτρέπει όχι μόνο την προσωρινή, αλλά και τη μόνιμη ισότιμη μετακίνηση ερευνητών και ΔΕΠ 1) θα ενισχύσει τη στελέχωση ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες που οι νέες προσλήψεις έχουν μειωθεί αισθητά και 2) θα λειτουργήσει ευεργετικά για πολλές οικογένειες ερευνητών και μελών ΔΕΠ που αναγκάζονται να συντηρούν σπίτια σε δύο διαφορετικές πόλεις, κάτι που είναι δυσβάστακτο μετά τις συνεχόμενες μειώσεις αποδοχών.