• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Αχιλλόπουλος' | 10 Ιανουαρίου 2012, 20:12

    Η καταγραφή των υποδομών είναι μια εξαιρετικά σημαντική εργασία και εξαιρετικά απαραίτητη όχι μόνο για τους ερευνητές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Αν γνωρίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, τα όργανα μέτρησης και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στα ερευνητικά κέντρα αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέων έσοδο από την χρήση αυτών των πόρων από τις επιχειρήσεις. Για να γίνει εφικτό αυτό χρειάζεται να καταγράφονται μια σειρά από στοιχεία αυτών των υποδομών και να αναρτούνται σε ένα ειδικό portal. 1. Ότι έχει αποφασιστεί από την ΓΓΕΤ συν, 2. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 3. Φωτογραφίες του εργαστήριου ή του εξοπλισμού 4. Υπεύθυνος ή και χειριστής(ες) 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας και email 6. Κόστος χρήσης ανά, ώρα, βάρδια, ημέρα, εβδομάδα, μήνα. 7. Οροί χρήσης, 8. Διαδικασία δέσμευσης χρόνου ή αίτησης χρήσης 9. Τρόπος πληρωμής Αν επιπλέων τα δεδομένα αυτά της database είναι σε κάποια ανοιχτή δομή θα διευκολυνθεί η διασπορά της πληροφορίας σε τρίτες βάσεις δεδομένων. Τέλος αν οι τιμές αντανακλούν αποκλειστικά το κόστος και από αυτό ένα ποσό να παρέχετε ως μπόνους στον άμεσα εμπλεκόμενο τεχνικό που θα το χειρίζεται, αυτό θα αποτελέσει και μια μορφή προώθησης της επαφής των εργαστηρίων με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.