• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Κ.' | 12 Ιανουαρίου 2012, 17:25

    Πιστεύω ότι η έρευνα και η καινοτομία θα μπορούσε να γίνει η ποιο παραγωγική δραστηριότητα της Ελληνικής οικονομίας. Η ευφυΐα και οι ανοιχτοί ορίζοντες στη σκέψη των Ελλήνων είναι τα πλεονεκτήματά μας. Πιστεύω πως αρχικά πρέπει να επιλέξουμε τις δραστηριότητες που θα εστιάσουμε. Σε αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να αναπτύξουμε πολύ υψηλού επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να βγαίνουν οι μελλοντικοί ερευνητές. Οι δραστηριότητες να είναι τέτοιες που να μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα (π.χ. να αφορούν την ναυτιλία, την ανάπτυξη software και hardware για πρωτότυπες ηλεκτρονικές συσκευές, την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας , την γεωργία, την υγεία κ.λ.π ). Σε όποιες δραστηριότητες επιλέξουμε ,θα πρέπει να αρχίσουμε την έρευνα κλιμακωτά ξεκινώντας από σχετικά απλές καινοτομίες και κατασκευές αρκεί αν υπάρχει συνέπεια και συνεχή εξέλιξη. Σε αυτές τις δραστηριότητες το ποιο πιθανό είναι να υπάρχουν νησίδες γνώσεις στην Ελλάδα και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή θα πρέπει να αρχίζει πριν την έναρξη της έρευνας διότι η αναλυτική παρακολούθηση και καταγραφή μιας παραγωγικής διαδικασίας, μπορούν να καθορίσουν τους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιαστεί η έρευνα. Π.χ. ένα ναυπηγείο μπορεί να δώσει εύκολα τι θα ήταν αυτό που θα ήθελε να βελτιωθεί στην παραγωγική του διαδικασία για να γίνει πιο παραγωγικό καινοτόμο και ανταγωνιστικό. Αν αυτό που ζητάει του δοθεί είναι διασφαλισμένη η παραγωγική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Δεν ξέρω αν ήταν εφικτό μια καινοτομία να πωλείτε στο εξωτερικό και να χαρίζετε στην Ελληνική αγορά αφού το όφελος από αυτή θα έφερνε αύξηση του κύκλου εργασιών και έτσι θα ανταπέδιδε στο κράτος το κόστος της έρευνας.