• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Σταμέλος' | 13 Ιανουαρίου 2012, 15:39

    1. Πως διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των επιστημονικών κλάδων στο ΕΣΕΤΕΚ; 2. Πως διασφαλίζεται ότι τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ δεν προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα με τα οποία συνδέονται λειτουργικά ή οικονομικά; 3. Πως διασφαλίζεται ότι οι μόνιμοι σε συγκεκριμένες θέσεις υπάλληλοι της ΓΓΕΤ δεν είναι διαπλεκόμενοι; 4. Η μη διάκριση ανταποδοτικής - ανταγωνιστικής έρευνας και η μη προστασία της πρώτης με ένα ποσοστό της συνολικής ερευνητικής χρηματοδότησης θα την οδηγήσει σχεδόν νομοτελιακά στην εξαφάνιση.