• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Σταμέλος' | 13 Ιανουαρίου 2012, 16:33

    1. Το κείμενο επιμένει στα Ερευνητικά Κέντρα. Αυτά είναι σκληρές δομές που σε ένα αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον δεν είναι εύκολα προσαρμόσιμες. Θα μπορούσε παράλληλα με τα Ερευνητικά Κέντρα να προβλέπεται ένας πιο ευέλικτος θεσμός τα (θεματικά) "Δίκτυα" τα οποία και από τη φύση τους είναι πιο ευέλικτα και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές εναρμονίζονται πιο εύκολα (πχ. στα clusters). 2. Η λειτουργία τόσο των εργαστηρίων όσο και των κέντρων είναι εύθραστη βασικά λόγω της αποσπασματικότητας και της αβεβαιότητας της χρηματοδότησης. Τα πανεπιστήμια εκπαιδεύουν μέσα από αντίξοες συνθήκες και χωρίς στήριξη ερευνητές (διδάκτορες) αλλά δεν μπορούν να τους κρατήσουν. Δεν μπορεί κάποιος να επιβιώσει σήμερα στην Ελλάδα ως "ερευνητής". Ως να λυθεί αυτό δεν μπορεί κανείς να μιλά για εύρυθμη λειτουργία εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων και κατ'επέκταση για λειτουργική ενοποίηση... και εδώ ίσως θα ήταν πιο προσαρμοστική η πρόβληψη για δημιουργία θεματικών Δικτύων.