• Σχόλιο του χρήστη 'Γεράσιμος Κορρές' | 14 Ιανουαρίου 2012, 21:38

    1. Ποιοί είναι οι όροι και το πλαίσιο συνεργασίας/διασύνδεσης ερευνητικών κέντρων (ΕΚ) και ΑΕΙ και πως/που αυτοί καταγράφονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου? Σε κάθε περίπτωση το πολύ σημαντικό αυτό θέμα της διασύνδεσης ΕΚ με ΑΕΙ φαίνεται να εξαντλείται στους τρεις ορισμούς αυτούς του "Καθηγητή Έρευνας", "Συνεργαζόμενου Καθηγητή" και "Επισκέπτη Ερευνητή". Εξάλλου υπό το πρίσμα του νέου (ερευνητικά και διοικητικά αποδυναμωμένου κατά την γνώμη μου) μοντέλου για τα ερευνητικά κέντρα και τους ερευνητές τους που προωθείται μέσα από το παρόν σχέδιο νόμου, πολύ φοβάμαι ότι δεν διασφαλίζεται η ισοτιμία των δύο μερών (ΕΚ και ΑΕΙ) στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής με αρνητικές συνέπειες για την ίδια την έρευνα. 2. Η δυνατότητα του κάθε ερευνητή να επιβλέπει ή να συν-επιβλέπει διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξάρτητα του αν κατέχει τον τίτλο του Καθηγητή Έρευνας ή όχι. Πιστεύω δε ότι οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα επίβλεψης (ή συνεπίβλεψης) όχι μόνο διδακτορικών αλλά και μεταπτυχιακών εργασιών.